อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสอง จังหวัดแพร่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสอง ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120

โทรศัพท์ : 054 642 636

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสอง


การปกครอง : อำเภอสอง มี 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านหนุน
2. ตำบลบ้านกลาง
3. ตำบลห้วยหม้าย
4. ตำบลหัวเมือง
5. ตำบลเตาปูน
6. ตำบลทุ่งน้าว
7. ตำบลแดนชุมพล
8. ตำบลสะเอียบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสอง
2. เทศบาลตำบลห้วยหม้าย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
54120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สอง

พื้นที่ : 1,624.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 48,645 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แก่งเสือเต้นอ่างแม่สอง สักทองหัตถศิลป์สืบสาน นางสิบสองเพื่อนแพงแหล่งตำนาน เมืองอุทยานลิลิตพระลอ

พิกัด
18°28′12″N 100°11′0″E

แผนที่อำเภอสองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ