อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสรรพยา หมู่ที่ 4 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

โทรศัพท์ : 056 499 156

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสรรพยา

การปกครอง : อําเภอสรรพยา มี 7 ตำบล 55 หมู่บ้าน
1. ตำบลสรรพยา
2. ตำบลตลุก
3. ตำบลเขาแก้ว
4. ตำบลโพนางดำตก
5. ตำบลโพนางดำออก
6. ตำบลบางหลวง
7. ตำบลหาดอาษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (8 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
2. เทศบาลตำบลสรรพยา
3. เทศบาลตำบลบางหลวง
4. เทศบาลตำบลหาดอาษา
5. เทศบาลตำบลตลุก
6. เทศบาลตำบลโพนางดำออก
7. เทศบาลตำบลโพนางดำตก
8. เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
17150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา

พื้นที่ : 228.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 40,598 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ


เขาสรรพยาบรรพต หวานเลิศล้ำรสน้ำตาล แชมพูว่านหางจระเข้ จักสานเปลผักตบชวา ล้ำคุณค่าหอพระไตร เขื่อนใหญ่เจ้าพระยา

พิกัด
15°8′15″N 100°14′35″E

แผนที่อําเภอสรรพยาความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ