อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวังทอง ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

โทรศัพท์ : 055 311 977

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวังทอง


การปกครอง : อำเภอวังทองมี 11 ตำบล 168 หมู่บ้าน
1. ตำบลวังทอง
2. ตำบลดินทอง
3. ตำบลพันชาลี
4. ตำบลชัยนาม
5. ตำบลแม่ระกา
6. ตำบลหนองพระ
7. ตำบลบ้านกลาง
8. ตำบลวังนกแอ่น
9. ตำบลวังพิกุล
10. ตำบลท่าหมื่นราม
11. ตำบลแก่งโสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 11 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวังทอง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี
5. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
10. องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
12. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
65130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังทอง
65220    เฉพาะตำบลแก่งโสภา ตำบลบ้านกลาง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แก่งโสภา

พื้นที่ : 1,687.05 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 118,501 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ล้ำค่าเขาสมอแคลง ล่องแก่งชมไพร ผัดไทยขึ้นชื่อ เลื่องลือส้มแผ่น ดินแดนน้ำตกงาม

พิกัด
16°49′27″N 100°25′43″E

แผนที่อำเภอเมืองวังทองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ