อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า หมู่ที่ 8 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

โทรศัพท์ : 074 789 109

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอทุ่งหว้า


การปกครอง : อำเภอทุ่งหว้า มี 5 ตำบล 35 หมู่บ้าน
1. ตำบลทุ่งหว้า
2. ตำบลนาทอน
3. ตำบลทุ่งบุหลัง
4. ตำบลป่าแก่บ่อหิน
5. ตำบลขอนคลาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
2. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
91120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหว้า

พื้นที่ : 416.03 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 24,506 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองท่าสุไหงอุเป เสน่ห์หาดทรายดำ หลากหลายวัฒนธรรม รสล้ำกะปิดี

พิกัด
7°6′33″N 99°45′21″E

แผนที่อำเภอทุ่งหว้าความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ