อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

โทรศัพท์ : 0 2313 4432

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางเสาธง


การปกครอง : อำเภอบางเสาธง มี 3 ตำบล 38 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางเสาธง
2. ตำบลศีรษะจรเข้น้อย
3. ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบางเสาธง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
10540    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางพลี

พื้นที่ : 114.79 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 81,683 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
บางเสาธงถิ่นชานเมือง รุ่งเรืองเศรษฐกิจ ผลผลิตการเกษตร เขตอุตสาหกรรม เลิศล้ำศาสนา รักษาวัฒนธรรม

พิกัด
13°35′42″N 100°49′50″E

แผนที่อำเภอบางเสาธง