อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโนนไทย หมู่ที่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

โทรศัพท์ : 044 381 130

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโนนไทย


การปกครอง : อำเภอโนนไทย มี 10 ตำบล 133 หมู่บ้าน
1. ตำบลโนนไทย    มี 17 หมู่บ้าน
2. ตำบลด่านจาก    มี 13 หมู่บ้าน
3. ตำบลกำปัง    มี 16 หมู่บ้าน
4. ตำบลสำโรง    มี 17 หมู่บ้าน
5. ตำบลค้างพลู    มี 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลบ้านวัง    มี 11 หมู่บ้าน
7. ตำบลบัลลังก์    มี 19 หมู่บ้าน
8. ตำบลสายออ    มี 11 หมู่บ้าน
9. ตำบลถนนโพธิ์    มี 9 หมู่บ้าน
10. ตำบลมะค่า    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโนนไทย
2. เทศบาลตำบลโคกสวาย
3. เทศบาลตำบลบัลลังก์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
12. องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย

พื้นที่ : 542.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 70,758 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สันเทียะแผ่นดินถิ่นนคร พระพุทธสีหปฏิมากรงามล้ำ หลวงพ่อจอยผดุงธรรมนำโชค ทุ่งดอกไก่โอกงามวิไล อ่างลำเชียงไกรลือเลื่อง เมืองมะขามเทศเพชรโนนไทย

พิกัด
15°11′54″N 102°4′10″E

แผนที่อำเภอโนนไทยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ