อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอภูเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160

โทรศัพท์ : 042 899 004

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอภูเรือ


การปกครอง : อำเภอภูเรือ มี 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองบัว
2. ตำบลลาดค่าง
3. ตำบลร่องจิก
4. ตำบลสานตม
5. ตำบลปลาบ่า
6. ตำบลท่าศาลา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลภูเรือ
2. เทศบาลตำบลร่องจิก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า
7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
42160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ภูเรือ

พื้นที่ : 880 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 22,587 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู

พิกัด
17°27′18″N 101°21′48″E

แผนที่อำเภอภูเรือความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ