อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ หมู่ที่ 2 ถนนโคกกรวด-โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

โทรศัพท์ : 044 333 266

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอขามทะเลสอ


การปกครอง : อำเภอขามทะเลสอ มี 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน
1. ตำบลขามทะเลสอ    มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลโป่งแดง    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลพันดุง    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองสรวง    มี 9 หมู่บ้าน
6. ตำบลบึงอ้อ    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลขามทะเลสอ
2. เทศบาลตำบลพันดุง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30280    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ

พื้นที่ : 203.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 30,262 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แตงโมยอดนิยม โคนมพันธุ์ดี เส้นหมี่ น้ำฉ่า สวนสง่าหนองคู เชิดชูหมอเพลง

พิกัด
14°57′39″N 101°56′51″E

แผนที่อำเภอขามทะเลสอความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ