อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเคียนซา หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260

โทรศัพท์ : 077 387 188

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเคียนซา


การปกครอง : อำเภอเคียนซา มี 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน
1. ตำบลเคียนซา    มี 7 หมู่บ้าน
2. ตำบลพ่วงพรมคร    มี 13 หมู่บ้าน
3. ตำบลเขาตอก    มี 6 หมู่บ้าน
4. ตำบลอรัญคามวารี    มี 6 หมู่บ้าน
5. ตำบลบ้านเสด็จ    มี 20 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเคียนซา
2. เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
84260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เคียนซา
84210    เฉพาะตำบลพ่วงพรมคร รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พระแสง

พื้นที่ : 583.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 48,701 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
บ่อถ่านหิน ถิ่นนกน้ำ งามทุ่งทอง ล่องตาปี ไม้ดีจันทน์กะพ้อ

พิกัด
8°50′27″N 99°11′39″E

แผนที่อำเภอเคียนซาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ