อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130

โทรศัพท์ : 055 431 089

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอลับแล


การปกครอง : อำเภอลับแล มี 8 ตำบล 65 หมู่บ้าน
1. ตำบลศรีพนมมาศ
2. ตำบลด่านแม่คำมัน
3. ตำบลแม่พูล
4. ตำบลทุ่งยั้ง
5. ตำบลนานกกก
6. ตำบลไผ่ล้อม
7. ตำบลชัยจุมพล
8. ตำบลฝายหลวง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
2. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
3. เทศบาลตำบลพระเสด็จ
4. เทศบาลตำบลหัวดง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล
6. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
10. องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
53130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลับแล
53210    เฉพาะตำบลด่านแม่คำมัน ตำบลทุ่งยั้ง ตำบลไผ่ล้อม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยั้ง

พื้นที่ : 448.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 54,530 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
งามพระแท่นศิลาอาสน์ ถิ่นลางสาดรสดี เมืองพระศรีพนมมาศ แหล่งไม้กวาดตองกง ดงหอมแดงลือชื่อ งามระบือน้ำตกแม่พูล

พิกัด
17.6516029568415, 100.0390182401681

แผนที่อำเภอลับแลความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ