อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง หมู่ที่ 1 ถนนปาไผ่-ไอสะเตีย5002 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 96130

โทรศัพท์ : 073 544 064

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเจาะไอร้อง


การปกครอง : อำเภอเจาะไอร้อง มี 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน
1. ตำบลจวบ
2. ตำบลมะรือโบออก
3. ตำบลบูกิต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลจวบ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
96130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส

พื้นที่ : 162.72 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 41,082 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เจาะไอร้อง ถิ่นเรียนทอง คลองเคล้าหมอก ชื่นดอกลองกอง ท่องแดนส้มแขก แมกไม้สูงเสียดฟ้าตะเว เสน่ห์ไอปาแย

พิกัด
6°12′6″N 101°50′30″E

แผนที่อำเภอเจาะไอร้องSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...