อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 045 864 619

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอน้ำขุ่น


การปกครอง : อำเภอน้ำขุ่น มี 4 ตำบล 55 หมู่บ้าน
1. ตำบลตาเกา    มี 15 หมู่บ้าน
2. ตำบลไพบูลย์    มี 15 หมู่บ้าน
3. ตำบลขี้เหล็ก    มี 13 หมู่บ้าน
4. ตำบลโคกสะอาด    มี 12 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
2. เทศบาลตำบลตาเกา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน

พื้นที่ : 377.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 33,332 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขตถิ่นดินดี มีเงาะทุเรียนข้าวโพดหวาน นับล้านนกกระยางขาว ชนเผ่าสามภาษา ล้ำค่าอัญมณี ของดีศิลาดำ งามล้ำน้ำตกตาดไฮ สวยซึ้งใจพลาญฮึม

พิกัด
14°35′0″N 104°55′30″E

แผนที่อำเภอน้ำขุ่นความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ