อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220

โทรศัพท์ : 043 597 071

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองสรวง


การปกครอง : อำเภอเมืองสรวง มี 5 ตำบล 49 หมู่บ้าน
1. ตำบลเมืองสรวง
2. ตำบลหนองผือ
3. ตำบลคูเมือง
4. ตำบลหนองหิน
5. ตำบลกกกุง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 เทศบาลตำบล)
1. เทศบาลตำบลเมืองสรวง
2. เทศบาลตำบลคูเมือง
3. เทศบาลตำบลหนองหิน
4. เทศบาลตำบลกกกุง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
45220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เมืองสรวง

พื้นที่ : 209.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 23,133 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เทพนครเรืองนาม เขตคามธูปหอม งามพร้อมวัฒนธรรม ค่าล้ำไหมชั้นดี มากมีเกลือสินเธาว์ ตำนานเก่าหมาสรวงงูซวง ทุ่งกว้างวังอีผุย

พิกัด
15°49′25″N 103°43′4″E

แผนที่อำเภอเมืองสรวงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ