อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ถนนมิตรภาพ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280

โทรศัพท์ : 043 449 113

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเขาสวนกวาง 


การปกครอง : อำเภอเขาสวนกวาง มี 5 ตำบล 56 หมู่บ้าน
1. ตำบลเขาสวนกวาง
2. ตำบลโนนสมบูรณ์
3. ตำบลดงเมืองแอม
4. ตำบลคำม่วง
5. ตำบลนางิ้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
2. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40280    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาสวนกวาง

พื้นที่ : 329.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 38,178 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ไก่ย่างรสล้ำ ถ้ำกินรี ศรีเมืองแอมโบราณ

พิกัด
16°51′31″N 102°51′42″E

แผนที่อำเภอเขาสวนกวางความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ