อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม หมู่ที่ 1 ถนนขุนคีรี ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180

โทรศัพท์ : 077 270 895

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอคีรีรัฐนิคม


การปกครอง : อำเภอคีรีรัฐนิคม มี 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าขนอน    มี 15 หมู่บ้าน
2. ตำบลบ้านยาง    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลน้ำหัก    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลกะเปา    มี 10 หมู่บ้าน
5. ตำบลท่ากระดาน    มี 9 หมู่บ้าน
6. ตำบลย่านยาว    มี 10 หมู่บ้าน
7. ตำบลถ้ำสิงขร    มี 10 หมู่บ้าน
8. ตำบลบ้านทำเนียบ    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่าขนอน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก 
5. องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
8. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
84180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม

พื้นที่ : 812.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 44,282 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองเก่า เขาราหู สายน้ำคู่พุมดวง-คลองยัน โบราณสถานสำคัญถ้ำสิงขร มีบ่อน้ำร้อนคลองน้ำใส บารมียิ่งใหญ่หลวงพ่อเชื่อม

พิกัด
9°1′48″N 98°57′12″E

แผนที่อำเภอคีรีรัฐนิคมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ