อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 94220

โทรศัพท์ : 073 481 314

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอไม้แก่น


การปกครอง : อำเภอไม้แก่น มี 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน
1. ตำบลไม้แก่น
2. ตำบลไทรทอง
3. ตำบลดอนทราย
4. ตำบลตะโละไกรทอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง
1. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
94220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไม้แก่น

พื้นที่ : 55.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 13,014 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ไม้แก่นน่าอยู่ น้ำบูดูสะอาด หาดทรายสวย ประทับใจด้วยวัดสารวัน ผูกพันพลับพลาบ้านละเวง

พิกัด
6°36′36″N 101°40′2″E

แผนที่อำเภอไม้แก่น