อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง เลขที่ 252 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

โทรศัพท์ : 055 589 022

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอท่าสองยาง


การปกครอง : อำเภอท่าสองยาง มี 6 ตำบล 67 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าสองยาง
2. ตำบลแม่ต้าน
3. ตำบลแม่สอง
4. ตำบลแม่วะหลวง
5. ตำบลแม่อุสุ
6. ตำบลแม่หละ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแม่ต้าน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
63150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง

พื้นที่ : 1,920.38 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 95,717 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองหมอกงามล้ำ ถ้ำแสนวิจิตร ชีวิตชาวดอย

พิกัด
17°13′36″N 98°13′30″E

แผนที่อำเภอท่าสองยางความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ