รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย เรียงตามตัวอักษร แยกรายภาค

ประเทศไทยแบ่งการปกครองออกเป็น 76 จังหวัด กับ 2 เขตปกครองพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) แต่ส่วนใหญ่เรามักจะพูดว่าประเทศไทยของเรามี 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) โดยอนุโลม ส่วนเมืองพัทยานั้น อยู่ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คราวนี้เรามาดูกันว่าจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัดนั้น มีจังหวัดอะไรกันบ้าง โดยเราจะเรียงตามตัวอักษรและแยกรายภาคเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา พร้อมด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจของจังหวัดนั้น ๆ เช่น จำนวนประชากร พื้นที่ จำนวนอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ความหนาแน่นประชากร คำขวัญประจำจังหวัด และค่าแรงขั้นต่ำ เป็นต้น ดังต่อไปนี้จังหวัดในประเทศไทย เรียงตามตัวอักษร

ลำดับ
จังหวัด
ภาค
1 กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
2 จังหวัดกระบี่ ภาคใต้
3 จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันตก
4 จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 จังหวัดกำแพงเพชร ภาคกลาง
6 จังหวัดขอนแก่น ‎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออก
8 จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก
9 จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออก
10 จังหวัดชัยนาท ภาคกลาง
11 จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 จังหวัดชุมพร ภาคใต้
13 จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ
14 จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ
15 จังหวัดตรัง ภาคใต้
16 จังหวัดตราด ‎ภาคตะวันออก
17 จังหวัดตาก ภาคตะวันตก
18 จังหวัดนครนายก ภาคกลาง
19 จังหวัดนครปฐม ภาคกลาง
20 จังหวัดนครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 จังหวัดนครศรีธรรมราช        ภาคใต้
23 จังหวัดนครสวรรค์ ภาคกลาง
24 จังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง
25 จังหวัดนราธิวาส ภาคใต้
26 จังหวัดน่าน ‎ภาคเหนือ
27 จังหวัดบึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29 จังหวัดปทุมธานี ภาคกลาง
30 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก
31 จังหวัดปราจีนบุรี ภาคตะวันออก
32 จังหวัดปัตตานี ภาคใต้
33 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง
34 จังหวัดพะเยา ภาคเหนือ
35 จังหวัดพังงา ภาคใต้
36 จังหวัดพัทลุง ‎ภาคใต้
37 จังหวัดพิจิตร ภาคกลาง
38 จังหวัดพิษณุโลก ภาคกลาง
39 จังหวัดเพชรบุรี ภาคตะวันตก
40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคกลาง
41 จังหวัดแพร่ ภาคเหนือ
42 จังหวัดภูเก็ต ภาคใต้
43 จังหวัดมหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
44 จังหวัดมุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
45 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ
46 จังหวัดยโสธร ‎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
47 จังหวัดยะลา ภาคใต้
48 จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
49 จังหวัดระนอง ภาคใต้
50 จังหวัดระยอง ภาคตะวันออก
51 จังหวัดราชบุรี ภาคตะวันตก
52 จังหวัดลพบุรี ภาคกลาง
53 จังหวัดลำปาง ภาคเหนือ
54 จังหวัดลำพูน ภาคเหนือ
55 จังหวัดเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
56 จังหวัดศรีสะเกษ ‎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
57 จังหวัดสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
58 จังหวัดสงขลา ภาคใต้
59 จังหวัดสตูล ภาคใต้
60 จังหวัดสมุทรปราการ ภาคกลาง
61 จังหวัดสมุทรสาคร ภาคกลาง
62 จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคกลาง
63 จังหวัดสระแก้ว ภาคตะวันออก
64 จังหวัดสระบุรี ภาคกลาง
65 จังหวัดสิงห์บุรี ภาคกลาง
66 จังหวัดสุโขทัย ‎ภาคกลาง
67 จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคกลาง
68 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคใต้
69 จังหวัดสุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
70 จังหวัดหนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
71จังหวัดหนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
72 จังหวัดอ่างทอง ภาคกลาง
73 จังหวัดอำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
74 จังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
75 จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเหนือ
76 จังหวัดอุทัยธานี ‎ภาคกลาง
77 จังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

------------------------------------------------------------

รายชื่อจังหวัดในประเทศไทย เรียงตามตัวอักษร และแยกตามรายภาค

ภาคเหนือ 9 จังหวัด
1. จังหวัดเชียงราย
2. จังหวัดเชียงใหม่
3. จังหวัดน่าน
4. จังหวัดพะเยา
5. จังหวัดแพร่
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. จังหวัดลำปาง
8. จังหวัดลำพูน
9. จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
1. จังหวัดกาฬสินธุ์
2. จังหวัดขอนแก่น
3. จังหวัดชัยภูมิ
4. จังหวัดนครพนม
5. จังหวัดนครราชสีมา
6. จังหวัดบึงกาฬ
7. จังหวัดบุรีรัมย์
8. จังหวัดมหาสารคาม
9. จังหวัดมุกดาหาร
10. จังหวัดยโสธร
11. จังหวัดร้อยเอ็ด
12. จังหวัดเลย
13. จังหวัดศรีสะเกษ
14. จังหวัดสกลนคร
15. จังหวัดสุรินทร์
16. จังหวัดหนองคาย
17. จังหวัดหนองบัวลำภู
18. จังหวัดอุดรธานี
19. จังหวัดอุบลราชธานี
20. จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคกลาง 21 จังหวัด + 1 เขตปกครองพิเศษ (กรุงเทพมหานคร)
1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดกำแพงเพชร
3. จังหวัดชัยนาท
4. จังหวัดนครนายก
5. จังหวัดนครปฐม
6. จังหวัดนครสวรรค์
7. จังหวัดนนทบุรี
8. จังหวัดปทุมธานี
9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. จังหวัดพิจิตร
11. จังหวัดพิษณุโลก
12. จังหวัดเพชรบูรณ์
13. จังหวัดลพบุรี
14. จังหวัดสมุทรปราการ
15. จังหวัดสมุทรสงคราม
16. จังหวัดสมุทรสาคร
17. จังหวัดสระบุรี
18. จังหวัดสิงห์บุรี
19. จังหวัดสุโขทัย
20. จังหวัดสุพรรณบุรี
21. จังหวัดอ่างทอง
22. จังหวัดอุทัยธานี

ภาคใต้ 14 จังหวัด
1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดชุมพร
3. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. จังหวัดนราธิวาส
6. จังหวัดปัตตานี
7. จังหวัดพังงา
8. จังหวัดพัทลุง
9. จังหวัดภูเก็ต
10. จังหวัดยะลา
11. จังหวัดระนอง
12. จังหวัดสตูล
13. จังหวัดสงขลา
14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
1. จังหวัดจันทบุรี
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. จังหวัดชลบุรี
4. จังหวัดตราด
5. จังหวัดปราจีนบุรี
6. จังหวัดระยอง
7. จังหวัดสระแก้ว


ภาคตะวันตก 5 จังหวัด
1. จังหวัดกาญจนบุรี
2. จังหวัดตาก
3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. จังหวัดเพชรบุรี
5. จังหวัดราชบุรี

การแบ่งภาคทั้ง 6 ภาคนี้ เป็นการแบ่งภาคตามเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน โดยใช้หลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ในการแบ่ง และถูกใช้เป็นมาตรฐานของประเทศไทย แต่การแบ่งภาคตามเกณฑ์ของหน่วยงานราชการอื่นอาจจะแตกต่างกันออกไปบ้าง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา องค์การโทรศัพท์ และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ดังนั้นรายชื่อจังหวัดในประเทศไทยของแต่ละภาคอาจจะไม่เหมือนกัน


------------------------------------------------------------

จังหวัดในประเทศไทย เรียงตามตัวอักษร และรายละเอียดของแต่ละจังหวัด

1. กรุงเทพมหานคร
การปกครอง : 50 เขต (อำเภอ), 180 แขวง (ตำบล)
พื้นที่ : 1,568.737 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 5,494,932 คน (2565)
ความหนาแน่น : 3,502.77 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย
อักษรย่อจังหวัด : กท, BKK
ค่าแรงขั้นต่ำ : 353 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดเขตของกรุงเทพมหานคร

------------------------------------------------------------

2. จังหวัดกระบี่
การปกครอง : 8 อำเภอ, 53 ตำบล, 389 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 4,708.512 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 480,057 คน (2565)
ความหนาแน่น : 101.96 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคใต้
คำขวัญจังหวัด : กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
อักษรย่อจังหวัด : กบ, KBI
ค่าแรงขั้นต่ำ : 340 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดกระบี่

------------------------------------------------------------

3. จังหวัดกาญจนบุรี
การปกครอง : 13 อำเภอ, 98 ตำบล, 959 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 19,483.148 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ)
ประชากร : 894,283 คน (2565)
ความหนาแน่น : 45.90 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันตก
คำขวัญจังหวัด : มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก
อักษรย่อจังหวัด : กจ, KRI
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดกาญจนบุรี

------------------------------------------------------------

4. จังหวัดกาฬสินธุ์
การปกครอง : 18 อำเภอ, 135 ตำบล, 1,584 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 6,946.746 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 970,101 คน (2565)
ความหนาแน่น : 139.65 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : หลวงพ่อองค์ดำลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
อักษรย่อจังหวัด : กส, KSN
ค่าแรงขั้นต่ำ : 338 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดกาฬสินธุ์

------------------------------------------------------------

5. จังหวัดกำแพงเพชร
การปกครอง : 11 อำเภอ, 78 ตำบล, 823 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 8,607.490 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 708,775 คน (2565)
ความหนาแน่น : 82.34 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระเเสงฯ ล้ำค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
อักษรย่อจังหวัด : กพ, KPT
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดกำแพงเพชร

------------------------------------------------------------

6. จังหวัดขอนแก่น
การปกครอง : 26 อำเภอ, 199 ตำบล, 2,331 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 10,885.991 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,784,641 คน (2565)
ความหนาแน่น : 163.94 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก
อักษรย่อจังหวัด : ขก, KKN
ค่าแรงขั้นต่ำ : 340 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดขอนแก่น

------------------------------------------------------------

7. จังหวัดจันทบุรี
การปกครอง : 10 อำเภอ, 76 ตำบล, 731 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 6,338.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 536,144 คน (2565)
ความหนาแน่น : 84.59 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออก
คำขวัญจังหวัด : พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
อักษรย่อจังหวัด : จบ, CTI
ค่าแรงขั้นต่ำ : 338 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดจันทบุรี

------------------------------------------------------------

8. จังหวัดฉะเชิงเทรา
การปกครอง : 11 อำเภอ, 93 ตำบล, 859 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 5,351.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 726,687 คน (2565)
ความหนาแน่น : 135.80 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออก
คำขวัญจังหวัด : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์
อักษรย่อจังหวัด : ฉช, CCO
ค่าแรงขั้นต่ำ : 345 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดฉะเชิงเทรา

------------------------------------------------------------

9. จังหวัดชลบุรี
การปกครอง : 11 อำเภอ, 92 ตำบล, 687 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 4,363 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,594,758 คน (2565)
ความหนาแน่น : 365.52 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออก
คำขวัญจังหวัด : ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
อักษรย่อจังหวัด : ชล, CBI
ค่าแรงขั้นต่ำ : 354 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดชลบุรี

------------------------------------------------------------

10. จังหวัดชัยนาท
การปกครอง : 8 อำเภอ, 53 ตำบล, 503 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 2,469.746 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 318,308 คน (2565)
ความหนาแน่น : 128.88 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
อักษรย่อจังหวัด : ชน, CNT
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดชัยนาท

------------------------------------------------------------

11. จังหวัดชัยภูมิ
การปกครอง : 16 อำเภอ, 124 ตำบล, 1,617 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 12,778.287 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,117,925 คน (2565)
ความหนาแน่น : 87.49 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรางค์กู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ สมบูรณ์ป่าเขาสรรพสัตว์ เด่นชัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี
อักษรย่อจังหวัด : ชย, CPM
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดชัยภูมิ

------------------------------------------------------------

12. จังหวัดชุมพร
การปกครอง : 8 อำเภอ, 70 ตำบล, 674 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 6,010.849 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 509,385 คน (2565)
ความหนาแน่น : 84.74 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคใต้
คำขวัญจังหวัด : ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
อักษรย่อจังหวัด : ชพ, CPN
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดชุมพร

------------------------------------------------------------

13. จังหวัดเชียงราย
การปกครอง : 18 อำเภอ, 124 ตำบล, 1,753 หมู่บ้าน 
พื้นที่ : 11,678.369 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,299,636 คน (2565)
ความหนาแน่น : 111.29 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคเหนือ
คำขวัญจังหวัด : เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง ผดุงวัฒนธรรม รสล้ำข้าวสาร หอมหวานลิ้นจี่ สตรีโสภา ชาเลิศรส สับปะรดนางแล แหล่งแพร่ปลาบึก
อักษรย่อจังหวัด : ชร, CRI
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดเชียงราย

------------------------------------------------------------

14. จังหวัดเชียงใหม่
การปกครอง : 25 อำเภอ, 204 ตำบล, 2,066 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 20,107.057 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ)
ประชากร : 1,792,474 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 89.15 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคเหนือ
คำขวัญจังหวัด : ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
อักษรย่อจังหวัด : ชม, CMI
ค่าแรงขั้นต่ำ : 340 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดเชียงใหม่

------------------------------------------------------------

15. จังหวัดตรัง
การปกครอง : 10 อำเภอ, 87 ตำบล, 723 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 4,917.519 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 638,206 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 129.78 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคใต้
คำขวัญจังหวัด : ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี
อักษรย่อจังหวัด : ตง, TRG
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดตรัง

------------------------------------------------------------

16. จังหวัดตราด
การปกครอง : 7 อำเภอ, 38 ตำบล, 261 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 2,819 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 227,808 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 80.81 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออก
คำขวัญจังหวัด : เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
อักษรย่อจังหวัด : ตร, TRT
ค่าแรงขั้นต่ำ : 340 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดตราด

------------------------------------------------------------

17. จังหวัดตาก
การปกครอง : 9 อำเภอ, 63 ตำบล, 493 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 16,406.65 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 684,140 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 41.70 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันตก
คำขวัญจังหวัด : ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
อักษรย่อจังหวัด : ตก, TAK
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดตาก

------------------------------------------------------------

18. จังหวัดนครนายก
การปกครอง : 4 อำเภอ, 41 ตำบล, 403 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 2,122 ตารางกิโลเมตร
ประชากร :260,406 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 122.72 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
อักษรย่อจังหวัด : นย, NYK
ค่าแรงขั้นต่ำ : 338 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดนครนายก

------------------------------------------------------------

19. จังหวัดนครปฐม
การปกครอง : 7 อำเภอ, 106 ตำบล, 930 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 2,168.33 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 921,882 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 425.16 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน
อักษรย่อจังหวัด : นฐ, NPT
ค่าแรงขั้นต่ำ : 353 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดนครปฐม

------------------------------------------------------------

20. จังหวัดนครพนม
การปกครอง : 12 อำเภอ, 99 ตำบล, 1,130 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 5,502.67 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 716,647 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 130.24 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
อักษรย่อจังหวัด : นพ, NPM
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดนครพนม

------------------------------------------------------------

21. จังหวัดนครราชสีมา
การปกครอง : 32 อำเภอ, 289 ตำบล, 3,743 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 20,493.964 ตารางกิโลเมตร (เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)
ประชากร : 2,630,058 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 128.33 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
อักษรย่อจังหวัด : นม, NMA
ค่าแรงขั้นต่ำ : 340 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดนครราชสีมา

------------------------------------------------------------

22. จังหวัดนครศรีธรรมราช
การปกครอง : 23 อำเภอ, 170 ตำบล, 1,428 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 9,942.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,545,147 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 155.41 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคใต้
คำขวัญจังหวัด : เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด
อักษรย่อจังหวัด : นศ, NRT
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดนครศรีธรรมราช

------------------------------------------------------------

23. จังหวัดนครสวรรค์
การปกครอง : 15 อำเภอ, 130 ตำบล, 1,328 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 9,597.68 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,028,814 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 107.19 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
อักษรย่อจังหวัด : นว, NSN
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดนครสวรรค์

------------------------------------------------------------

24. จังหวัดนนทบุรี
การปกครอง : 6 อำเภอ, 52 ตำบล, 424 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 622.303 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,295,916 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 2,082.45 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
อักษรย่อจังหวัด : นบ, NBI
ค่าแรงขั้นต่ำ : 353 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดนนทบุรี

------------------------------------------------------------

25. จังหวัดนราธิวาส
การปกครอง : 13 อำเภอ, 77 ตำบล, 589 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 4,475.43 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 814,121 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 181.91 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคใต้
คำขวัญจังหวัด : ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
อักษรย่อจังหวัด : นธ, NWT
ค่าแรงขั้นต่ำ : 328 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดนราธิวาส

------------------------------------------------------------

26. จังหวัดน่าน
การปกครอง : 15 อำเภอ, 99 ตำบล, 893 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 11,472.07 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 474,539 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 41.36 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคเหนือ
คำขวัญจังหวัด : แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
อักษรย่อจังหวัด : นน, NAN
ค่าแรงขั้นต่ำ : 328 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดน่าน

------------------------------------------------------------

27. จังหวัดบึงกาฬ
การปกครอง : 8 อำเภอ, 53 ตำบล, 615 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 4,305.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 421,684 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 97.95 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง
อักษรย่อจังหวัด : บก, BKN
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดบึงกาฬ

------------------------------------------------------------

28. จังหวัดบุรีรัมย์
การปกครอง : 23 อำเภอ, 189 ตำบล, 2,212 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 10,322.89 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,576,915 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 152.76 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา
อักษรย่อจังหวัด : บร, BRM
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดบุรีรัมย์

------------------------------------------------------------

29. จังหวัดปทุมธานี
การปกครอง : 7 อำเภอ, 60 ตำบล, 529 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 1,525.856 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,201,532 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 787.45 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
อักษรย่อจังหวัด : ปท, PTE
ค่าแรงขั้นต่ำ : 353 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดปทุมธานี

------------------------------------------------------------

30. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การปกครอง : 8 อำเภอ, 48 ตำบล, 388 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 6,367.62 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 553,298 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 86.89 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันตก
คำขวัญจังหวัด : เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ
อักษรย่อจังหวัด : ปข, PKN
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

------------------------------------------------------------

31. จังหวัดปราจีนบุรี
การปกครอง : 7 อำเภอ, 65 ตำบล, 708 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 4,762.362 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 497,778 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 104.52 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออก
คำขวัญจังหวัด : ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี
อักษรย่อจังหวัด : ปจ, PRI
ค่าแรงขั้นต่ำ : 340 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดปราจีนบุรี

------------------------------------------------------------

32. จังหวัดปัตตานี
การปกครอง : 12 อำเภอ, 115 ตำบล, 642 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 1,940.356 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 732,955 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 377.74 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคใต้
คำขวัญจังหวัด : เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
อักษรย่อจังหวัด : ปน, PTN
ค่าแรงขั้นต่ำ : 328 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดปัตตานี

------------------------------------------------------------

33. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การปกครอง : 16 อำเภอ, 209 ตำบล, 1,459 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 2,500.656 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 820,417 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 128.08 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก
อักษรย่อจังหวัด : อย, AYA
ค่าแรงขั้นต่ำ : 343 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

------------------------------------------------------------

34. จังหวัดพะเยา
การปกครอง : 9 อำเภอ, 68 ตำบล, 779 หมู่บ้าน 
พื้นที่ : 6,335.060 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 461,431 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 72.84 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคเหนือ
คำขวัญจังหวัด : กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม
อักษรย่อจังหวัด : พย, PYO
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดพะเยา

------------------------------------------------------------

35. จังหวัดพังงา
การปกครอง : 8 อำเภอ, 48 ตำบล, 314 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 4,170.895 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 267,442 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 64.12 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคใต้
คำขวัญจังหวัด : แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
อักษรย่อจังหวัด : พง, PNA
ค่าแรงขั้นต่ำ : 340 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดพังงา

------------------------------------------------------------

36. จังหวัดพัทลุง
การปกครอง : 11 อำเภอ, 65 ตำบล, 670 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 3,424.473 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 521,619 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 152.32 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคใต้
คำขวัญจังหวัด : เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
อักษรย่อจังหวัด : พท, PLG
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดพัทลุง

------------------------------------------------------------

37. จังหวัดพิจิตร
การปกครอง : 12 อำเภอ, 89 ตำบล, 888 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 4,531.013 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 525,944 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 116.08 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน
อักษรย่อจังหวัด : พจ, PCT
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดพิจิตร

------------------------------------------------------------

38. จังหวัดพิษณุโลก
การปกครอง : 9 อำเภอ, 93 ตำบล, 1,032 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 10,815.854 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 844,494 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 78.08 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา
อักษรย่อจังหวัด : พล, PLK
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดพิษณุโลก

------------------------------------------------------------

39. จังหวัดเพชรบุรี
การปกครอง : 8 อำเภอ, 93 ตำบล, 698 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 6,225.138 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 482,950 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 77.58 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันตก
คำขวัญจังหวัด : เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
อักษรย่อจังหวัด : พบ, PBI
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดเพชรบุรี

------------------------------------------------------------

40. จังหวัดเพชรบูรณ์
การปกครอง : 11 อำเภอ, 117 ตำบล, 1,430 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 12,668.416 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 973,386 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 76.84 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง
อักษรย่อจังหวัด : พช, PNB
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดเพชรบูรณ์

------------------------------------------------------------

41. จังหวัดแพร่
การปกครอง : 8 อำเภอ, 78 ตำบล, 645 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 6,538.598 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 430,669 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 65.87 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคเหนือ
คำขวัญจังหวัด : หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม
อักษรย่อจังหวัด : พร, PRE
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดแพร่

------------------------------------------------------------

42. จังหวัดภูเก็ต
การปกครอง : 3 อำเภอ, 17 ตำบล, 104 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 543.034 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 417,891 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 769.55 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคใต้
คำขวัญจังหวัด : ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
อักษรย่อจังหวัด : ภก, PKT
ค่าแรงขั้นต่ำ : 354 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดภูเก็ต

------------------------------------------------------------

43. จังหวัดมหาสารคาม
การปกครอง : 3 อำเภอ, 133 ตำบล, 1,804 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 5,291.683 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 944,605 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 178.51 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
อักษรย่อจังหวัด : มค, MKM
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดมหาสารคาม

------------------------------------------------------------

44. จังหวัดมุกดาหาร
การปกครอง : 7 อำเภอ, 53 ตำบล, 526 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 4,339.830 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 351,588 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 81.01 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน
อักษรย่อจังหวัด : มห, MDH
ค่าแรงขั้นต่ำ : 338 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดมุกดาหาร

------------------------------------------------------------

45. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การปกครอง : 7 อำเภอ, 45 ตำบล, 415 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 12,681.259 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 286,786 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 22.61 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคเหนือ
คำขวัญจังหวัด : หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
อักษรย่อจังหวัด : มส, MSN
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

------------------------------------------------------------

46. จังหวัดยโสธร
การปกครอง : 
พื้นที่ : 4,161.664 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 531,599 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 127.74 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
อักษรย่อจังหวัด : ยส, YST
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดยโสธร

------------------------------------------------------------

47. จังหวัดยะลา
การปกครอง : 8 อำเภอ, 58 ตำบล 341, หมู่บ้าน
พื้นที่ : 4,521.078 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 545,913 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 120.75 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคใต้
คำขวัญจังหวัด : ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
อักษรย่อจังหวัด : ยล, YLA
ค่าแรงขั้นต่ำ : 328 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดยะลา

------------------------------------------------------------

48. จังหวัดร้อยเอ็ด
การปกครอง : 20 อำเภอ, 192 ตำบล, 2,446 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 8,299.449 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,291,131 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 155.57 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
อักษรย่อจังหวัด : รอ, RET
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดร้อยเอ็ด

------------------------------------------------------------

49. จังหวัดระนอง
การปกครอง : 5 อำเภอ, 30 ตำบล, 167 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 3,298.045 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 194,226 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 58.89 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคใต้
คำขวัญจังหวัด : คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
อักษรย่อจังหวัด : รน, RNG
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดระนอง

------------------------------------------------------------

50. จังหวัดระยอง
การปกครอง : 8 อำเภอ, 58 ตำบล, 442 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 3,552 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 759,386 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 213.79 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออก
คำขวัญจังหวัด : ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
ค่าแรงขั้นต่ำ : 354 บาทต่อวัน
อักษรย่อจังหวัด : รย, RYG
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดระยอง

------------------------------------------------------------

51. จังหวัดราชบุรี
การปกครอง : 10 อำเภอ, 104 ตำบล, 975 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 5,196.462 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 865,807 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 166.61 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันตก
คำขวัญจังหวัด : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
อักษรย่อจังหวัด : รบ, RBR
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดราชบุรี

------------------------------------------------------------

52. จังหวัดลพบุรี
การปกครอง : 11 อำเภอ, 121 ตำบล, 1,122 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 6,199.753 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 735,293 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 118.60 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์
อักษรย่อจังหวัด : ลบ, LRI
ค่าแรงขั้นต่ำ : 340 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดลพบุรี

------------------------------------------------------------

53. จังหวัดลำปาง
การปกครอง : 13 อำเภอ, 100 ตำบล, 855 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 12,533.961 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 718,790 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 57.35 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคเหนือ
คำขวัญจังหวัด : ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
อักษรย่อจังหวัด : ลป, LPG
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดลำปาง

------------------------------------------------------------

54. จังหวัดลำพูน
การปกครอง : 8 อำเภอ, 51 ตำบล, 574 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 4,505.882 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 399,557 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 88.67 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคเหนือ
คำขวัญจังหวัด : พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย
อักษรย่อจังหวัด : ลพ, LPN
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดลำพูน

------------------------------------------------------------

55. จังหวัดเลย
การปกครอง : 14 อำเภอ, 90 ตำบล, 840 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 11,424.612 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 637,341 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 55.79 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด
อักษรย่อจังหวัด : ลย, LEI
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดเลย

------------------------------------------------------------

56. จังหวัดศรีสะเกษ
การปกครอง : 22 อำเภอ, 206 ตำบล, 2,557 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 8,839.976 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,454,730 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 164.56 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี
อักษรย่อจังหวัด : ศก, SSK
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดศรีสะเกษ

------------------------------------------------------------

57. จังหวัดสกลนคร
การปกครอง : 18 อำเภอ, 125 ตำบล, 1,323 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 9,605.764 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,145,187 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 119.22 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม
อักษรย่อจังหวัด : สน, SKN
ค่าแรงขั้นต่ำ : 338 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดสกลนคร

------------------------------------------------------------

58. จังหวัดสงขลา
การปกครอง : 16 อำเภอ, 127 ตำบล, 987 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 7,394 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,431,063 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 193.54 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคใต้
คำขวัญจังหวัด : นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
อักษรย่อจังหวัด : สข, SKA
ค่าแรงขั้นต่ำ : 340 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดสงขลา

------------------------------------------------------------

59. จังหวัดสตูล
การปกครอง : 7 อำเภอ, 36 ตำบล, 257 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 2,478.977 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 325,303 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 131.22 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคใต้
คำขวัญจังหวัด : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
อักษรย่อจังหวัด : สต, STN
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดสตูล

------------------------------------------------------------

60. จังหวัดสมุทรปราการ
การปกครอง : 6 อำเภอ, 50 ตำบล, 405 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 1,004.092 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,360,227 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 1,354.68 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม งามเลิศล้ำโพทะเล มนต์เสน่ห์สุวรรณภูมิ
อักษรย่อจังหวัด : สป, SPK
ค่าแรงขั้นต่ำ : 353 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดสมุทรปราการ

------------------------------------------------------------

61. จังหวัดสมุทรสงคราม
การปกครอง : 3 อำเภอ, 36 ตำบล, 284 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 416.71 ตารางกิโลเมตร (จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย)
ประชากร : 189,453 คน (พ.ศ. 2565) (จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย)
ความหนาแน่น : 454.64 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม
อักษรย่อจังหวัด : สส, SKM
ค่าแรงขั้นต่ำ : 338 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดสมุทรสงคราม

------------------------------------------------------------

62. จังหวัดสมุทรสาคร
การปกครอง : 3 อำเภอ, 40 ตำบล, 290 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 872.35 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 589,428 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 675.68 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
อักษรย่อจังหวัด : สค, SKN
ค่าแรงขั้นต่ำ : 353 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดสมุทรสาคร

------------------------------------------------------------

63. จังหวัดสระแก้ว
การปกครอง : 9 อำเภอ, 59 ตำบล, 731 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 7,195.436 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 562,816 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 78.22 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออก
คำขวัญจังหวัด : ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร
อักษรย่อจังหวัด : สก, SKW
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดสระแก้ว

------------------------------------------------------------

64. จังหวัดสระบุรี
การปกครอง : 13 อำเภอ, 111 ตำบล, 965 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 3,576.486 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 638,582 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 178.55 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง
อักษรย่อจังหวัด : สบ, SRI
ค่าแรงขั้นต่ำ : 340 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดสระบุรี

------------------------------------------------------------

65. จังหวัดสิงห์บุรี
การปกครอง : 6 อำเภอ, 43 ตำบล, 364 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 822.478 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 202,797 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 246.57 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา
อักษรย่อจังหวัด : สห, SBR
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดสิงห์บุรี

------------------------------------------------------------

66. จังหวัดสุโขทัย
การปกครอง : 9 อำเภอ, 86 ตำบล, 843 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 6,596.09 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 581,652 คน (พ.ศ. 2566)
ความหนาแน่น : 88.18 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
อักษรย่อจังหวัด : สท, STI
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดสุโขทัย

------------------------------------------------------------

67. จังหวัดสุพรรณบุรี
การปกครอง : 10 อำเภอ, 110 ตำบล, 977 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 5,358.008 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 830,695 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 155.04 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
อักษรย่อจังหวัด : สพ, SPB
ค่าแรงขั้นต่ำ : 340 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดสุพรรณบุรี

------------------------------------------------------------

68. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การปกครอง : 19 อำเภอ, 131 ตำบล, 1,074 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 12,891.469 ตารางกิโลเมตร (เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้)
ประชากร : 1,073,663 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 83.28 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคใต้
คำขวัญจังหวัด : เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
อักษรย่อจังหวัด : สฎ, SNI
ค่าแรงขั้นต่ำ : 340 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

------------------------------------------------------------

69. จังหวัดสุรินทร์
การปกครอง : 17 อำเภอ, 159 ตำบล, 2,011 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 8,124.06 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,372,910 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 168.99 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม
อักษรย่อจังหวัด : สร, SRN
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดสุรินทร์

------------------------------------------------------------

70. จังหวัดหนองคาย
การปกครอง : 9 อำเภอ, 62 ตำบล, 678 หมู๋บ้าน
พื้นที่ : 3,027.280 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 515,795 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 170.38 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
อักษรย่อจังหวัด : นค, NKI
ค่าแรงขั้นต่ำ : 340 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดหนองคาย

------------------------------------------------------------

71. จังหวัดหนองบัวลำภู
การปกครอง : 6 อำเภอ, 59 ตำบล, 636 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 3,859.086 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 508,325 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 131.72 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน
อักษรย่อจังหวัด : นภ, NBP
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดหนองบัวลำภู

------------------------------------------------------------

72. จังหวัดอ่างทอง
การปกครอง : 7 อำเภอ, 73 ตำบล, 513 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 968.372 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 272,587 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 281.49 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน
อักษรย่อจังหวัด : อท, ATG
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดอ่างทอง

------------------------------------------------------------

73. จังหวัดอำนาจเจริญ
การปกครอง : 7 อำเภอ, 56 ตำบล, 653 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 3,161.248 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 375,382 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 118.74 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม
อักษรย่อจังหวัด : อจ, ACR
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดอำนาจเจริญ

------------------------------------------------------------

74. จังหวัดอุดรธานี
การปกครอง : 20 อำเภอ, 155 ตำบล, 1,862 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 11,730.302 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,563,048 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 133.25 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : กรมหลวงประจักษ์ฯสร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง แรงศรัทธาศรีสุทโธ ปทุมมาคำชะโนด
อักษรย่อจังหวัด : อด, UDN
ค่าแรงขั้นต่ำ : 328 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดอุดรธานี

------------------------------------------------------------

75. จังหวัดอุตรดิตถ์
การปกครอง : 9 อำเภอ, 67 ตำบล, 613 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 7,838.592 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 442,949 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 56.51 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคเหนือ
คำขวัญจังหวัด : เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
อักษรย่อจังหวัด : อต, UTD
ค่าแรงขั้นต่ำ : 335 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดอุตรดิตถ์

------------------------------------------------------------

76. จังหวัดอุทัยธานี
การปกครอง : 8 อำเภอ, 70 ตำบล, 632 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 6,730.25 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 326,860 คน (พ.ศ. 2565)
ความหนาแน่น : 48.57 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคกลาง
คำขวัญจังหวัด : อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
อักษรย่อจังหวัด : อน, UTI
ค่าแรงขั้นต่ำ : 332 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดอุทัยธานี

------------------------------------------------------------

77. จังหวัดอุบลราชธานี
การปกครอง : 25 อำเภอ, 219 ตำบล, 2,704 หมู่บ้าน
พื้นที่ : 15,774 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,869,806 คน (2565)
ความหนาแน่น : 118.54 คนต่อตารางกิโลเมตร
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำขวัญจังหวัด : อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล
อักษรย่อจังหวัด : อบ, UBN
ค่าแรงขั้นต่ำ : 340 บาทต่อวัน
หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดจังหวัดอุบลราชธานี


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ