อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120

โทรศัพท์ : 073 431 200

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโคกโพธิ์


การปกครอง : อำเภอโคกโพธิ์ มี 12 ตำบล 82 หมู่บ้าน
1. ตำบลโคกโพธิ์
2. ตำบลนาประดู่
3. ตำบลมะกรูด
4. ตำบลช้างให้ตก
5. ตำบลบางโกระ
6. ตำบลควนโนรี
7. ตำบลป่าบอน
8. ตำบลนาเกตุ
9. ตำบลทรายขาว
10. ตำบลทุ่งพลา
11. ตำบลปากล่อ
12. ตำบลท่าเรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 11 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโคกโพธิ์
2. เทศบาลตำบลนาประดู่
3. เทศบาลตำบลมะกรูด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโพธิ์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี
9. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
12. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
13. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
94120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์
94180    เฉพาะตำบลควนโนรี ตำบลทุ่งพลา ตำบลนาประดู่ ตำบลปากล่อ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่

พื้นที่ : 339.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 68,814 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ศูนย์บริหารราชการงามสง่า บารมีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เมืองผลไม้ดก น้ำตกทรายขาว วันเสาร์ตลาดนัดใหญ่ ศูนย์ฝึกอาชีพเลื่องลือไกล อนุรักษ์ประเพณีไทยงานชักพระ

พิกัด
6°43′46″N 101°5′46″E

แผนที่อำเภอโคกโพธิ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ