อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

โทรศัพท์ : 043 557 006

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอทุ่งเขาหลวง


การปกครอง : อำเภอทุ่งเขาหลวง มี 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน
1. ตำบลทุ่งเขาหลวง
2. ตำบลมะบ้า
3. ตำบลเทอดไทย
4. ตำบลเหล่า
5. ตำบลบึงงาม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
45170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี

พื้นที่ : 138.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 23,189 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ข้าวกล้องผักก้าม ลือนามผ้าไหมหวายหลึม ไม่ลืมหม้อใหญ่เทอดไทย ประเพณีถูกใจแข่งเรือ เหลือเชื่อเจดีย์วัดโนนสวรรค์ ถั่วลิสงมันเขวาน้อย ปลาอร่อยต้องริมชี จักสานดีบ้านหนองหล่ม

พิกัด
15°59′32″N 103°51′33″E

แผนที่อำเภอทุ่งเขาหลวงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ