อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนก้องเกียรติ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์ : 032 601 543

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์


การปกครอง : อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มี 6 ตำบล 63 หมู่บ้าน
1. ตำบลประจวบคีรีขันธ์
2. ตำบลบ่อนอก
3. ตำบลเกาะหลัก
4. ตำบลอ่าวน้อย
5. ตำบลคลองวาฬ
6. ตำบลห้วยทราย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 5 อบต.)
1. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
2. เทศบาลตำบล กม.5
3. เทศบาลตำบลคลองวาฬ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
77000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์
77210    เฉพาะตำบลบ่อนอก ตำบลอ่าวน้อย หมู่ 1, 4-10 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อ่าวน้อย

พื้นที่ : 844 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 90,986 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แคบสุดในสยาม เมืองงามสามอ่าว ดูดาวที่หว้ากอ ถิ่นก่อวีรกรรม ตำนานตาม่องล่าย

พิกัด
1°48′30″N 99°47′48″E

แผนที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ