อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอตากใบ หมู่ที่ 3 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

โทรศัพท์ : 073 581 421

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอตากใบ


การปกครอง : อำเภอตากใบ มี 8 ตำบล 55 หมู่บ้าน 
1. ตำบลเจ๊ะเห
2. ตำบลโฆษิต
3. ตำบลไพรวัน
4. ตำบลนานาค
5. ตำบลพร่อน
6. ตำบลเกาะสะท้อน
7. ตำบลศาลาใหม่
8. ตำบลบางขุนทอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองตากใบ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนานาค
6. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
96110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ

พื้นที่ : 254.12 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 74,186 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
วัดพิทักษ์แผ่นดิน ถิ่นปลากุเลาเลื่องชื่อ ภาษาเจ๊ะเหเลื่องลือ ตากใบคือประตูสู่อาเซียน

พิกัด
6°15′32″N 102°3′18″E

แผนที่อำเภอตากใบความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ