อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบัวลาย เลขที่ 9 หมู่ที่ 9 ถนนหนองแวง-บัวใหญ่ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120

โทรศัพท์ : 044 495 006

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบัวลาย


การปกครอง : อำเภอบัวลาย มี 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน
1. ตำบลเมืองพะไล    มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลโนนจาน    มี 14 หมู่บ้าน
3. ตำบลบัวลาย    มี 13 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองหว้า    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่

พื้นที่ : 133.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 23,931 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ข้าวพันธุ์ดี แหล่งโบราณคดี อารยธรรมสามพันปี เหรียญเบญจภาคีเลื่องลือ ชื่อสกุลศรีลง "กลาง"

พิกัด
15°10′48″N 102°15′25″E

แผนที่อำเภอบัวลายความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ