อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ถนนภูเวียง-ศรีบุญเรือง ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : 043 217 099

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองนาคำ


การปกครอง : อำเภอหนองนาคำ มี 3 ตำบล 35 หมู่บ้าน
1. ตำบลกุดธาตุ
2. ตำบลบ้านโคก
3. ตำบลขนวน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองนาคำ
2. เทศบาลตำบลขนวน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง

พื้นที่ : 158.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 23,725 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พุทธนาคำมิ่งมงคล ชุมชนประวัติศาสตร์ งามธรรมชาติภูผาแดง ดอนพระแหล่งรวมใจ นาไร่แสนอุดม ชื่นชมปลาน้ำแดง แงงผ้าฝ้าย

พิกัด
16°48′3″N 102°20′28″E

แผนที่อำเภอหนองนาคำความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ