จังหวัดปทุมธานี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดปทุมธานี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดปทุมธานี มี 7 อำเภอ 60 ตำบล 529 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดปทุมธานี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองปทุมธานี
2. อำเภอคลองหลวง
3. อำเภอธัญบุรี
4. อำเภอหนองเสือ
5. อำเภอลาดหลุมแก้ว
6. อำเภอลำลูกกา
7. อำเภอสามโคก

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ หนึ่งในสถานที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดปทุมธานี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองปทุมธานี มี 14 ตำบล 81 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางปรอก
 • ตำบลบ้านใหม่
 • ตำบลบ้านกลาง
 • ตำบลบ้านฉาง
 • ตำบลบ้านกระแชง
 • ตำบลบางขะแยง
 • ตำบลบางคูวัด
 • ตำบลบางหลวง
 • ตำบลบางเดื่อ
 • ตำบลบางพูด
 • ตำบลบางพูน
 • ตำบลบางกะดี
 • ตำบลสวนพริกไทย
 • ตำบลหลักหก
2. อำเภอคลองหลวง มี 7 ตำบล 106 หมู่บ้าน
 • ตำบลคลองหนึ่ง
 • ตำบลคลองสอง
 • ตำบลคลองสาม
 • ตำบลคลองสี่
 • ตำบลคลองห้า
 • ตำบลคลองหก
 • ตำบลคลองเจ็ด
3. อำเภอธัญบุรี มี 6 ตำบล 12 หมู่บ้าน
 • ตำบลประชาธิปัตย์
 • ตำบลบึงยี่โถ
 • ตำบลรังสิต
 • ตำบลลำผักกูด
 • ตำบลบึงสนั่น
 • ตำบลบึงน้ำรักษ์
4. อำเภอหนองเสือ มี 7 ตำบล 69 หมู่บ้าน
 • ตำบลบึงบา
 • ตำบลบึงบอน
 • ตำบลบึงกาสาม
 • ตำบลบึงชำอ้อ
 • ตำบลหนองสามวัง
 • ตำบลศาลาครุ
 • ตำบลนพรัตน์
5. อำเภอลาดหลุมแก้ว มี 7 ตำบล 67 หมู่บ้าน
 • ตำบลระแหง
 • ตำบลลาดหลุมแก้ว
 • ตำบลคูบางหลวง
 • ตำบลคูขวาง
 • ตำบลคลองพระอุดม
 • ตำบลบ่อเงิน
 • ตำบลหน้าไม้
6. อำเภอลำลูกกา มี 8 ตำบล 126 หมู่บ้าน
 • ตำบลคูคต
 • ตำบลลาดสวาย
 • ตำบลบึงคำพร้อย
 • ตำบลลำลูกกา
 • ตำบลบึงทองหลาง
 • ตำบลลำไทร
 • ตำบลบึงคอไห
 • ตำบลพืชอุดม
7. อำเภอสามโคก มี 11 ตำบล 58 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางเตย
 • ตำบลคลองควาย
 • ตำบลสามโคก
 • ตำบลกระแชง
 • ตำบลบางโพธิ์เหนือ
 • ตำบลเชียงรากใหญ่
 • ตำบลบ้านปทุม
 • ตำบลบ้านงิ้ว
 • ตำบลเชียงรากน้อย
 • ตำบลบางกระบือ
 • ตำบลท้ายเกาะ

ที่ตั้งจังหวัดปทุมธานี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาณาเขต

สถาบันอุดมศึกษา

 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์บางกะดี
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชมรม นศ.มสธ.ปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์กลางคลอง6 และศูนย์รังสิต
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาเขตปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์นพวงศ์
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
 • มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • วิทยาลัยการปกครอง
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
 • วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
 • วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 • วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

เกร็ดความรู้จังหวัดปทุมธานี
ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 1,525.856 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,219,199 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 799.03 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวหลวง
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นทองหลางลาย
อักษรย่อ : ปท, PTE
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : -
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม)
พื้นที่ป่า : - (ไม่มีพื้นที่ป่า)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 10200

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมสามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 0 2581 3886


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ