อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี หมู่ที่ 13 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130

โทรศัพท์ : 056 791 567

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวิเชียรบุรี


การปกครอง : อำเภอวิเชียรบุรี มี 14 ตำบล 192 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าโรง
2. ตำบลพุเตย
3. ตำบลซับน้อย
4. ตำบลสระประดู่
5. ตำบลยางสาว
6. ตำบลสามแยก
7. ตำบลวังใหญ่
8. ตำบลโคกปรง
9. ตำบลบึงกระจับ
10. ตำบลน้ำร้อน
11. ตำบลซับสมบูรณ์
12. ตำบลบ่อรัง
13. ตำบลภูน้ำหยด
14. ตำบลพุขาม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 14 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
2. เทศบาลตำบลพุเตย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
13. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
16. องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
67180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พุเตย

พื้นที่ : 1,632 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 129,590 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ศาลนเรศวรรวมใจ ถิ่นไก่ย่างอร่อย สุสานหอยล้านปี พุน้ำร้อนมีใต้ดิน อุทยานหินโบราณ บ่อน้ำมันล้ำค่า

พิกัด
15°39′26″N 101°6′24″E

แผนที่อำเภอวิเชียรบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ