อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี ถนนศุภอรรถวินิจ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110

โทรศัพท์ : 042 202 529

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกุมภวาปี


การปกครอง : อำเภอกุมภวาปี มี 13 ตำบล 174 หมู่บ้าน
1. ตำบลกุมภวาปี
2. ตำบลพันดอน
3. ตำบลห้วยเกิ้ง
4. ตำบลปะโค
5. ตำบลเวียงคำ
6. ตำบลเชียงแหว
7. ตำบลหนองหว้า
8. ตำบลแชแล
9. ตำบลเสอเพลอ
10. ตำบลตูมใต้
11. ตำบลสีออ
12. ตำบลท่าลี่
13. ตำบลผาสุก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (9 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกุมภวาปี
2. เทศบาลตำบลหนองหว้า
3. เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
4. เทศบาลตำบลเชียงแหว
5. เทศบาลตำบลปะโค
6. เทศบาลตำบลแชแล
7. เทศบาลตำบลเวียงคำ
8. เทศบาลตำบลพันดอน
9. เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
12. องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
13. องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
14. องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี
41370    เฉพาะตำบลปะโค ตำบลผาสุก ตำบลพันดอน ตำบลเสอเพลอ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พันดอน


พื้นที่ : 672.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 123,132 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กุมภวาปีเมืองน้ำตาล อุทยานวานร ดอนแก้วพุทธสถาน หนองหานสายธารแห่งชีวิต ธรรมชาติวิจิตรทะเลบัวแดง

พิกัด
17°6′50″N 103°1′7″E

แผนที่อําเภอกุมภวาปีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ