อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางระกำ หมู่ที่ 7 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140

โทรศัพท์ : 055 371 640

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางระกำ


การปกครอง : อำเภอบางระกำ มี 11 ตำบล 142 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางระกำ
2. ตำบลพันเสา
3. ตำบลปลักแรด
4. ตำบลชุมแสงสงคราม
5. ตำบลวังอิทก
6. ตำบลคุยม่วง
7. ตำบลบึงกอก
8. ตำบลท่านางงาม
9. ตำบลหนองกุลา
10. ตำบลบ่อทอง
11. ตำบลนิคมพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบางระกำ
2. เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
3. เทศบาลตำบลพันเสา
4. เทศบาลตำบลปลักแรด
5. เทศบาลตำบลบึงระมาณ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
10. องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
65140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ
65240    เฉพาะตำบลคุยม่วง ตำบลชุมแสงสงคราม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสงสงคราม

พื้นที่ : 936.04 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 92,758 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่ออินทร์ล้ำค่า ยอดน้ำปลาปลาสร้อย สุนัขน้อยพันธุ์บางแก้ว

พิกัด
16°45′30″N 100°7′5″E

แผนที่อำเภอบางระกำความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ