จังหวัดหนองบัวลำภู มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดหนองบัวลำภู มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดหนองบัวลำภู มี 6 อำเภอ 59 ตำบล 636 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู มีดังนี้
1. อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
2. อำเภอนากลาง
3. อำเภอโนนสัง
4. อำเภอศรีบุญเรือง
5. อำเภอสุวรรณคูหา
6. อำเภอนาวังพระธาตุหาญเทาว์
ศาสนสถานสำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู มีดังนี้
1. อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มี 15 ตำบล 179 หมู่บ้าน

 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลลำภู
 • ตำบลโพธิ์ชัย
 • ตำบลนาคำไฮ
 • ตำบลนามะเฟือง
 • ตำบลหัวนา
 • ตำบลหนองภัยศูนย์
 • ตำบลป่าไม้งาม
 • ตำบลหนองสวรรค์
 • ตำบลโนนทัน
 • ตำบลบ้านขาม
 • ตำบลกุดจิก
 • ตำบลหนองหว้า
 • ตำบลโนนขมิ้น
 • ตำบลบ้านพร้าว
2. อำเภอนากลาง มี 9 ตำบล 127 หมู่บ้าน
 • ตำบลนากลาง
 • ตำบลกุดดินจี่
 • ตำบลฝั่งแดง
 • ตำบลเก่ากลอย
 • ตำบลด่านช้าง
 • ตำบลดงสวรรค์
 • ตำบลกุดแห่
 • ตำบลอุทัยสวรรค์
 • ตำบลโนนเมือง
3. อำเภอโนนสัง มี 10 ตำบล 107 หมู่บ้าน
 • ตำบลโนนสัง
 • ตำบลกุดดู่
 • ตำบลหนองเรือ
 • ตำบลบ้านค้อ
 • ตำบลบ้านถิ่น
 • ตำบลปางกู่
 • ตำบลโนนเมือง
 • ตำบลนิคมพัฒนา
 • ตำบลโคกใหญ่
 • ตำบลโคกม่วง
4. อำเภอศรีบุญเรือง มี 12 ตำบล 158 หมู่บ้าน
 • ตำบลศรีบุญเรือง
 • ตำบลเมืองใหม่
 • ตำบลโนนสะอาด
 • ตำบลหนองแก
 • ตำบลยางหล่อ
 • ตำบลหนองบัวใต้
 • ตำบลหันนางาม
 • ตำบลกุดสะเทียน
 • ตำบลทรายทอง
 • ตำบลนากอก
 • ตำบลหนองกุงแก้ว
 • ตำบลโนนม่วง
5. อำเภอสุวรรณคูหา มี 8 ตำบล 91 หมู่บ้าน
 • ตำบลสุวรรณคูหา
 • ตำบลบ้านโคก
 • ตำบลบุญทัน
 • ตำบลนาด่าน
 • ตำบลนาดี
 • ตำบลกุดผึ้ง
 • ตำบลบุญทัน
 • ตำบลดงมะไฟ
6. อำเภอนาวัง มี 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาเหล่า
 • ตำบลเทพคีรี
 • ตำบลนาแก
 • ตำบลวังปลาป้อม
 • ตำบลวังทอง

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ

สถาบันอุดมศึกษา
 • วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 • วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขาหนองบัวลำภู
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาหนองบัวลำภู
 • ห้างเจ.มาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ สาขาหนองบัวลำภูภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู

ความรู้รอบตัวจังหวัดหนองบัวลำภู

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 3,859.086 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 506,872 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 131.35 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวหลวง
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นพะยูง
อักษรย่อ : นภ, NBP
อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ)
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานบัวบาน)

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 042 312 916


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ