อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170

โทรศัพท์ : 025 491 085

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองเสือ

การปกครอง : อำเภอหนองเสือ มี 7 ตำบล 69 หมู่บ้าน
1. ตำบลบึงบา    มี 8 หมู่บ้าน
2. ตำบลบึงบอน    มี 9 หมู่บ้าน
3. ตำบลบึงกาสาม    มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลบึงชำอ้อ    มี 12 หมู่บ้าน
5. ตำบลหนองสามวัง    มี 13 หมู่บ้าน
6. ตำบลศาลาครุ    มี 10 หมู่บ้าน
7. ตำบลนพรัตน์    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองเสือ
2. เทศบาลตำบลหนองสามวัง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
12170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ

พื้นที่ : 413.63 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 55,353 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
คลองพระเจ้าหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวไทย เลื่อมใสศาสนา ก้าวหน้าสวนส้ม นิยมสามัคคี เป็นศรีหนองเสือ

พิกัด
14°8′6″N 100°49′27″E

แผนที่อำเภอหนองเสือความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ