อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี เลขที่ 999 หมู่ที่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์ : 037 280 234

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกบินทร์บุรี


การปกครอง : อำเภอกบินทร์บุรี มี 14 ตำบล 193 หมู่บ้าน
1. ตำบลกบินทร์
2. ตำบลหนองกี่
3. ตำบลเมืองเก่า
4. ตำบลวังท่าช้าง
5. ตำบลวังดาล
6. ตำบลเขาไม้แก้ว
7. ตำบลนนทรี
8. ตำบลนาแขม
9. ตำบลย่านรี
10. ตำบลบ้านนา
11. ตำบลวังตะเคียน
12. ตำบลลาดตะเคียน
13. ตำบลบ่อทอง
14. ตำบลหาดนางแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 13 อบต.)
1. เทศบาลเมืองหนองกี่
2. เทศบาลตำบลกบินทร์
3. เทศบาลตำบลสระบัว
4. เทศบาลตำบลเมืองเก่า
5. องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
12. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
14. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
15. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
25110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี
25240    เฉพาะตำบลเมืองเก่า รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์เก่า

พื้นที่ : 1,309.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 148,017 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองด่านหนุมาน ประตูสู่อีสานด้านบูรพา ต้นธาราบางประกง ดงกระเฉดชะลูดน้ำ เหมืองแร่ทองคำบ่อทอง หนองปลาแขยงแหล่งน้ำ เขตอุตสาหกรรมที่ดี วัดมากมีคู่เมือง

พิกัด
13°56′48″N 101°42′48″E

แผนที่อำเภอกบินทร์บุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ