อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120

โทรศัพท์ : 035 578 420

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเดิมบางนางบวช


การปกครอง : อำเภอเดิมบางนางบวช มี 14 ตำบล 121 หมู่บ้าน
1. ตำบลเดิมบาง
2. ตำบลนางบวช
3. ตำบลเขาพระ
4. ตำบลหนองกระทุ่ม
5. ตำบลเขาดิน
6. ตำบลยางนอน
7. ตำบลปากน้ำ
8. ตำบลป่าสะแก
9. ตำบลทุ่งคลี
10. ตำบลวังศรีราช
11. ตำบลโคกช้าง
12. ตำบลบ่อกรุ
13. ตำบลหัวนา
14. ตำบลหัวเขา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (8 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเดิมบาง
2. เทศบาลตำบลนางบวช
3. เทศบาลตำบลเขาพระ
4. เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
5. เทศบาลตำบลปากน้ำ
6. เทศบาลตำบลบ่อกรุ
7. เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
8. เทศบาลตำบลทุ่งคลี
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
15. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
72120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช

พื้นที่ : 552.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 70,781 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระอาจารย์ธรรมโชติลือนาม อุทยานงามบึงฉวาก  ของฝากผ้าทอมือ เลื่องลืองานยกธง สลักไผ่ตรงท่าช้าง  เขานมนางเรื่องเล่า  หัวเขาเทโวดัง

พิกัด
14°51′13″N 100°5′52″E

แผนที่อำเภอเดิมบางนางบวชความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ