อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนครไทย ถนนอุดรดำริห์ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

โทรศัพท์ : 055 389 307

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนครไทย


การปกครอง : อำเภอนครไทย มี 11 ตำบล 142 หมู่บ้าน
1. ตำบลนครไทย
2. ตำบลบ้านแยง
3. ตำบลนครชุม
4. ตำบลหนองกะท้าว
5. ตำบลน้ำกุ่ม
6. ตำบลเนินเพิ่ม
7. ตำบลห้วยเฮี้ย
8. ตำบลนาบัว
9. ตำบลบ้านพร้าว
10. ตำบลยางโกลน
11. ตำบลบ่อโพธิ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนครไทย
2. เทศบาลตำบลบ้านแยง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
10. องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
65120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครไทย

พื้นที่ : 2,220.37 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 85,979 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พ่อขุนบางกลางหาวจ้าวนคร ดินแดนอนุสรณ์ภูร่องกล้า จำปาขาวสวยสุดสะดุดตา ประเพณีปวงข้าปักธงชัย

พิกัด
17°6′1″N 100°50′16″E

แผนที่อำเภอนครไทยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ