อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210

โทรศัพท์ : 037 251 400

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวังน้ำเย็น


การปกครอง : อำเภอวังน้ำเย็น มี 4 ตำบล 84 หมู่บ้าน
1. ตำบลวังน้ำเย็น
2. ตำบลคลองหินปูน
3. ตำบลตาหลังใน
4. ตำบลทุ่งมหาเจริญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
2. องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
27210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น

พื้นที่ : 325.05 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 61,245 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
วังน้ำเย็นมีพระบรมสารีริกธาตุล้ำค่า แดนถ้ำน้ำตกสวย ร่ำรวยพืชเศรษฐกิจ แหล่งผลิตนมโค เติบโตด้วยรู้รักสามัคคี

พิกัด
13°30′0″N 102°10′54″E

แผนที่อำเภอวังน้ำเย็นความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ