ที่สุดในโลก ... 100+ รายการ พร้อมรายละเอียด

เรื่องราวความเป็นที่สุดในโลกนั้นเป็นความรู้รอบตัวที่น่ารู้และน่าสนใจเสมอ ทั้งที่สุดในโลกด้านภูมิศาสตร์ ด้านสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้านเศรษฐกิจ ด้านกีฬา ด้านสังคม สิ่งมีชีวิต ภัยพิบัติ และด้านอื่น ๆ ซึ่งเราได้รวบรวมความเป็นที่สุดของโลกในด้านต่าง ๆ มาไว้แล้ว มาดูกันเลย


วาฬสีน้ำเงิน สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา


ด้านภูมิศาสตร์

1. ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ประเทศรัสเซีย

ประเทศรัสเซีย (Russia) มีที่ตั้งทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย ใกล้ขั้วโลกเหนือ มีพื้นที่รวม 17,098,246 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,601,670 ตารางไมล์ (ใหญ่กว่าประเทศไทยราว 34 เท่า) มีประชากร 146,171,015 คน (พ.ศ. 2564)

ดูเพิ่มเติม : ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

2. ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก คือ นครรัฐวาติกัน

นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก ศูนย์กลางคือมหาวิหารนักบุญเปโตร และไม่มีทางออกทะเล มีพื้นที่ทั้งหมด 0.44 ตารางกิโลเมตร หรือ 0.19 ตารางไมล์ มีขนาดใกล้เคียงกับแขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ดูเพิ่มเติมประเทศที่เล็กที่สุดในโลก

3. มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ มหาสมุทรแปซิฟิก

มหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Ocean) มีอาณาเขตติดกับมหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือ และจรดทวีปแอนตาร์กติกาทางตอนใต้ ติดกับทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลียทางทิศตะวันตก ติดทวีปอเมริกาทางทิศตะวันออก มีพื้นที่รวม 165,000,000 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าประเทศไทยราว 330 เท่า) และอ่าวไทยของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก

ดูเพิ่มเติมมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

4. มหาสมุทรที่เล็กที่สุดในโลก คือ มหาสมุทรอาร์กติก

มหาสมุทรอาร์กติก (Arctic Ocean) ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ และส่วนใหญ่อยู่ในเขตขั้วโลกเหนือ มีพื้นที่ 14,056,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,427,000 ตารางไมล์ (มีพื้นที่คิดเป็น 8.5% ของมหาสมุทรแปซิฟิก) นอกจากนี้ยังเป็นมหาสมุทรที่ตื้นที่สุดเมื่อเทียบกับมหาสมุทรอื่น ๆ

ดูเพิ่มเติม : มหาสมุทรที่เล็กที่สุดในโลก

5. ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ทะเลฟิลิปปิน

ทะเลฟิลิปปิน (Philippine Sea) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และเกาะใต้หวัน เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก มีขนาดพื้นที่ราว 5,695,000 ตารางกิโลเมตร โดยที่ร่องลึกฟิลิปปินเทรนซ์และมาเรียนาเทรนซ์ ซึ่งเป็นจุดลึกที่สุดในโลกก็ตั้งอยู่ในทะเลฟิลิปปินแห่งนี้

6. ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ทะเลสาบแคสเปียน

ทะเลสาบแคสเปียน (Caspian Sea) เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม มีปริมาณเกลือประมาณ 1.2% ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของปริมาณเกลือในน้ำทะเลทั่วไป มีพื้นที่ 371,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแคสเปียนเป็นพรมแดนของ 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศรัสเซีย ประเทศอาเซอร์ไบจาน ประเทศอิหร่าน ประเทศเติร์กเมนิสถาน และประเทศคาซัคสถาน

ดูเพิ่มเติม : ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ 20 อันดับทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลก

7. ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ทะเลสาบสุพีเรีย

ทะเลสาบสุพีเรีย (Lake Superior) ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือโดยเป็นพรมแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดา มีพื้นที่ 82,000 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการคำนวณกันว่าปริมาณน้ำจืดในทะเลสาบนี้คิดเป็น 10% ของปริมาณน้ำจืดของทั้งโลกเลยทีเดียว

ดูเพิ่มเติม : ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

8. แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก คือ แม่น้ำไนล์

แม่น้ำไนล์ (Nile River) ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำบลูไนล์ (Blue Nile) และแม่น้ำไวท์ไนล์ (White Nile) มีความยาวทั้งหมด 6,650 กิโลเมตร โดยไหลผ่าน 11 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, แทนซาเนีย, บุรุนดี, รวันดา, ยูกันดา, เคนยา, เอธิโอเปีย, เอริเทรีย, ซูดานใต้, ซูดาน และอียิปต์

หมายเหตุ ปัจจุบันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าแม่น้ำไนล์กับแม่น้ำอเมซอน แม่น้ำสายไหนยาวกว่ากันกันแน่ เพราะแต่ละสถาบันใช้เทคนิคการวัดที่แตกต่างกัน

ดูเพิ่มเติม : 10 อันดับ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก

9. ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก คือ ยอดเขาเอเวอเรสต์

ยอดเขาเอเวอเรสต์ (Mount Everest) ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยในจุดที่เป็นพรมแดนระหว่าประเทศเนปาลและธิเบต มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 8,848.86 เมตร โดยบนยอดเขามีอากาศและอ๊อกซิเจนเบาบาง มีน้ำแข็งและหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ปัจจุบันเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของทั้งประเทศเนปาลและธิเบต มีนักปีนเขาที่พยายามพิชิตยอดเขาแห่งนี้มากมายในแต่ละปี และทุก ๆ ปีก็จะมีนักปีนเขานับร้อยคนมาเสียชีวิตที่นี่ด้วยเช่นกัน

ดูเพิ่มเติม : 20 อันดับยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก

10. เทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก คือ เทือกเขาแอนดิส

เทือกเขาแอนดิส (Andes Range) ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ โดยตั้งขนานไปกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของทวีป มีความยาวทั้งสิ้น 8,900 กิโลเมตร เทือกเขาแอนดิสเกิดจากแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่นชนกัน คือแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้และแผ่นเปลือกโลกนาซกา และการชนนี้ยังไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากเทือกเขานี้ยังขยับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยมี 7 ประเทศที่เทือกเขาแอนดีสพาดผ่าน ได้แก่ ประเทศเวเนซุเอลา, โคลอมเบีย, เอกวาดอร์, เปรู, โบลิเวีย, ชิลี, และประเทศอาร์เจนตินา

ดูเพิ่มเติมเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก

11. แม่น้ำที่กว้างที่สุดในโลก คือ แม่น้ำอเมซอน

แม่น้ำอเมซอน (Amazon River) ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ มีความยาว 6,400 กิโลเมตร และกว้างถึง 340 กิโลเมตรในฤดูน้ำหลาก มีจุดเริ่มต้นในประเทศเปรู ผ่านประเทศโคลอมเบีย และไหลลงมหาสมุทรแอตแลนติกที่ประเทศบราซิล มีลุ่มน้ำที่กว้างใหญ่ถึง 6,743,000 ตารางกิโลเมตร

ดูเพิ่มเติมแม่น้ำที่กว้างที่สุดในโลก

12. ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ทะเลทรายซาฮารา

ทะเลทรายซาฮารา (Sahara Desert) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา มีพื้นที่รวม 9,400,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 11 ประเทศ ได้แก่ แอลจีเรีย, ชาด, อียิปต์, ลิเบีย, มาลี, มอริเตเนีย, โมร็อกโก, ไนเจอร์, เวสเทิร์นสะฮารา, ซูดาน และตูนิเซีย

13. จุดที่ลึกที่สุดในโลก คือ มาเรียนาเทรนซ์

มาเรียนาเทรนซ์ (Mariana Trench) เป็นล่องลึกที่ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของประเทศฟิลลิปปินส์และเกาะใต้หวัน ใกล้กับเกาะกวม และอยู่ในทะเลฟิลิปปิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก มีความลึก 36,070 ฟุต หรือ 10,984 เมตร ซึ่งมีความลึกมากกว่าความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก

14. ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ทวีปเอเชีย

ทวีปเอเชีย (Asia) เป็นทวีปขนาดใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในโลก พื้นที่ส่วนมากตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ (เหนือเส้นศูนย์สูตร) มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 44,579,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,212,048 ตารางไมล์ คิดเป็น 30% ของแผ่นดินทั้งหมดบนโลก หรือราว 8.7% ของผิวโลกทั้งหมด


15. ทวีปที่เล็กที่สุดในโลก คือ ทวีปโอเชียเนีย

ทวีปโอเชียเนีย คือพื้นที่ทวีปออสเตรเลียเดิม อันได้แก่ประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ รวมเข้ากับประเทศหมู่เหาะเล็ก ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ อันได้แก่ Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu และ Vanuatu มีพื้นที่รวม 8,525,989 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 44 ล้านคน (2565)


16. ลุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ลุ่มน้ำอเมซอน

ลุ่มน้ำอเมซอน (Amazon Basin) ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ มีพื้นที่ราว 7,500,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเนื้อที่ 4 ประเทศ ได้แก่ บราซิล เปรู โคลอมเบีย และโบลิเวีย โดยมีแม่น้ำอเมซอนเป็นแกนกลาง และมีลำน้ำสาขาอีกมากกว่า 1,100 สาย ประมาณกันว่าลุ่มน้ำอเมซอนนี้มีปริมาณน้ำจืดคิดเป็น 20% ของปริมาณน้ำจืดทั้งโลก


17. อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ Wrangell-St. Elias National Park and Preserve

อุทยานแห่งชาติ Wrangell-St. Elias National Park and Preserve ตั้งอยู่ในมลรัฐอะลาสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ 53,320.57 ตารางกิโลเมตร ถูกจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี ค.ศ. 1978 และถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติกับยูเนสโก เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ธารน้ำแข็ง และสัตว์ป่า เมื่อปี ค.ศ. 1979

18. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ Great Barrier Reef Marine Park

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Great Barrier Reef Marine Park เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ทางทะเล มีพื้นที่ 343,966 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันออกของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ถูกจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อปี ค.ศ. 1975 เป็นเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลมากที่สุดในโลก ทั้งปะการัง ปลาชนิดต่าง ๆ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ฉลาม งูทะเล เต่าทะเล และพืชทะเลอีกมากมายหลายชนิด

19. สามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงคา

สามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงคา (Sunderbonda Delta หรือ Bengalla Delta) เป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่แม่น้ำ 3 สายมาบรรจบกันแล้วไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดีย แม่น้ำทั้ง 3 สายคือ แม่น้ำคงคา แม่น้ำยมุนา (สาขาของแม่น้ำพรหมบุตร) และแม่น้ำเมฆนา เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ประเทศบังกลาเทศและรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย มีพื้นที่ทั้งหมด 105,000 ตารางกิโลเมตร

20. พื้นที่ที่อยู่สูงที่สุดในโลก คือ เขตปกครองตนเองธิเบต

ที่ราบสูงธิเบต (Tibetan Plateau) ถูกเรียกว่าเป็นหลังคาโลก เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่สูงที่สุดในโลกที่มีผู้คนอาศัยอยู่ เป็นที่ราบกว้างใหญ่ที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาหิมาลัย กินพื้นที่เขตปกครองตนเองทิเบตส่วนใหญ่ มณฑลชิงไห่ส่วนใหญ่ มณฑลยูนนานตะวันตกเฉียงเหนือ มณฑลเสฉวนฝั่งตะวันตก และมณฑลกานซู่ตอนใต้ ส่วนประเทศอินเดียกินพื้นที่ใน Ladakh, Lahaul และ Spiti (หิมาจัลประเทศ) และประเทศภูฏาน มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 4,500 เมตร และพื้นที่ประมาณ 2,500,000 ตารางกิโลเมตร (ราว 5 เท่าของพื้นที่ประเทศไทย)

21. น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ น้ำตกไนแองการา

น้ำตกไนแองการา (Niagara Falls) ตั้งอยู่ตรงพรมแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เกิดจากการรวมตัวกันของน้ำตก 3 สาย ได้แก่ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls หรือ น้ำตกแคนาดา) น้ำตกอเมริกา (American Falls) และน้ำตก Bridal Veil มีความกว้างรวม 1,039 เมตร และมีปริมาณน้ำตกรวม 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

22. ประเทศที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุดในโลก คือ แคนาดา

ประเทศแคนาดา (Canada) เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และมีพรมแดนติดกับทะเล 3 ด้าน คือ ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก และทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้แคนาดามีชายฝั่งทะเลยาวมาก โดยมีความยาวทั้งหมดถึง 265,523 กิโลเมตร

23. ป่าฝนเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ป่าอเมซอน

ป่าฝนเขตร้อน (Rainforest) เป็นป่าดงดิบที่อยู่ในเขตศูนย์สูตรที่มีฝนตกชุก ซึ่งป่าอเมซอน (Amazon Rainforest) เป็นป่าฝนเขตร้อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้ มีพื้นที่รวม 5,500,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 9 ประเทศ ได้แก่ บราซิล เปรู โคลอมเบีย เวเนซุเอลา เอกวาดอร์  โบลิเวีย กายอานา ซูรินาม และเฟรนช์เกียนา โดยมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศบราซิล เปรู และโคลอมเบีย

ดูเพิ่มเติมป่าดงดิบ คืออะไร? แบ่งออกเป็นกี่ชนิด?

24. ประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลก คือ ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะ ไม่มีส่วนใดของประเทศอยู่บนแผ่นพื้นทวีป โดยมีเกาะทั้งหมดประมาณ 17,000 เกาะ โดยเกาะเหล่านี้ 70% ไม่มีคนอยู่ เนื่องจากบางส่วนเป็นป่าดงดิบ บางเกาะเป็นภูเขาไฟ บางเกาะเป็นที่อยู่ของคนป่า และบางเกาะก็เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ เป็นต้น โดยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอาศัยอยู่บนเกาะขนาดใหญ่ 5 เกาะ ได้แก่ เกาะชวา เกาะสุลาเวสี เกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียว และเกาะนิวกินี

ดูเพิ่มเติม


ป่าอเมซอน
ป่าดงดิบ ประเภทป่าฝนเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก


ด้านสิ่งปลูกสร้าง

1. ตึกที่สูงที่สุดในโลก คือ ตึกเบิร์จ คาลิฟา

ตึกเบิร์จ คาลิฟา (Burj Khalifa) ตั้งอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความสูง 829.8 เมตร จำนวน 163 ชั้น เริ่มก่อสร้างปี 2004 แล้วเสร็จในปี 2009 และเปิดใช้งานเมื่อปี 2010

ดูเพิ่มเติม10 อันดับตึกที่สูงที่สุดในโลก

2. เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ เขื่อนสามผา

เขื่อนสามผา (Three Gorges Dam) สร้างขึ้นกั้นลำน้ำแยงซี หรือแยงซีเกียง ในประเทศจีน มีวัตถุประสงค์ทั้งเก็บกักน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และผลิตกระแสไฟฟ้า ตัวเขื่อนมีความสูง 181 เมตร ยาว 2,335 เมตร และสันเขื่อนกว้าง 40 เมตร (ฐานกว้าง 115 เมตร) สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 22,500 เมกกะวัตต์ (ประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน)

ดูเพิ่มเติมเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

3. สนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ King Fahd International Airport

King Fahd International Airport หรือสนามบิน Dammam International Airport ตั้งอยู่ที่เมือง Dammam ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของซาอุดิอาระเบีย มีพื้นที่ใหญ่โตมโหราฬถึง 780 ตารางกิโลเมตร (มีขนาดราวครึ่งหนึ่งของพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือ ใหญ่กว่าเกาะภูเก็ต 1 เท่าครึ่ง) เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2542 (ค.ศ. 1999) และเคยถูกใช้เป็นฐานทพอากาศให้สหรัฐอเมริการะหว่างสงครามอ่าวเปอร์เซีย

4. เรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ เรือ Wonder of the Seas

เรือ Wonder of the Seas เป็นเรือสำราญของบริษัท Royal Caribbean International เริ่มใช้งานเมื่อปี 2022 ที่ผ่านมา มีระวางขับน้ำ 236,857 ตัน ยาว 362.04 เมตร กว้าง 65 เมตร มี 18 ชั้น สามารถจุผู้โดยสารได้สูงสุด 6,988 คน พร้อมลูกเรืออีก 2,369 คน มีความเร็วสูงสุด 22 นอต หรือ 40.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เครื่องยนต์ให้กำลังสูงสุดถึง 134,290 แรงม้า

ดูเพิ่มเติมเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก

5. เครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ Airbus A380

เครื่องบิน Airbus A380 ผลิตโดยบริษัทแอร์บัส ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของหลายประเทศในยุโรป ถูกผลิตครั้งแรกในปี 2003 และให้บริการเชิงพานิชย์ครั้งแรกในปี 2007 โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ Airbus A380 มีที่นั่งผู้โดยสารสูงสุด 853 ที่นั่ง (มากกว่าโบอิ้ง 747 แชมป์เก่าอยู่กว่าเท่าตัว) ปัจจุบันเครื่องบิน Airbus A380 ถูกผลิตไปทั้งหมด 254 ลำ

6. สนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ สนาม Rungrado 1st of May Stadium

สนาม Rungrado 1st of May Stadium ตั้งอยู่ในกรุงเปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ เป็นสนามกีฬาเอนกประสงค์ มีพื้นที่สนามรวม 207,000 ตารางเมตร มีที่นั่งรวม 114,000 ที่นั่ง เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสนาม Narendra Modi Stadium ประเทศอินเดีย โดยสนามกีฬาแห่งนี้เปิดใช้งานในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1989

7. สนามกีฬาที่มีที่นั่งมากที่สุดในโลก คือ สนาม Narendra Modi Stadium

สนาม Narendra Modi Stadium ตั้งอยู่ในรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย เดิมมีชื่อว่าสนาม Motera Stadium เป็นสนามสำหรับแข่งคริกเก็ต กีฬายอดนิยมของชาวอินเดีย มีความจุผู้ชมจำนวน 132,000 ที่นั่ง เปิดใช้งานมาตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1983 โดยมีความจุ 49,000 ที่นั่ง ก่อนจะมีการขยายสนามให้มีความจุ 132,000 ที่นั่งเมื่อปี ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา


8. ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ห้าง Iran Mall

ห้างสรรพสินค้า Iran Mall ตั้งอยู่ที่กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน มีพื้นที่ 21,000,000 ตารางฟุต ตามมาด้วย IOI City Mall ประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่ 8,840,000 ตารางฟุต และ South China Mall ตามมาเป็นอันดับ 3 ด้วยพื้นที่ 7,100,000 ตารางฟุต ส่วนประเทศไทยของเราติดในอันดับที่ 8,9 และ 10 ซึ่งก็คือ เซนทรัลเวสต์เกต เซนทรัลเวิร์ล และไอคอนสยาม ตามลำดับ


เขื่อนสามผา ประเทศจีน

ด้านเศรษฐกิจ

1. ประเทศที่ส่งออกน้ำมันมากที่สุดในโลก คือ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันมากที่สุดในโลก โดยส่งออกน้ำมันเฉลี่ยวันละ 7,364,000 บาร์เรลในปี 2022 นอกจากนี้ซาอุดิอาระเบียยังเป็นผู้นำขององค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออก หรือ โอเปก (OPEC) และ OPEC+ อีกด้วย

ดูเพิ่มเติม10 ประเทศ ผู้ส่งออกน้ำมันมากที่สุดในโลก

2. ประเทศที่มี GDP สูงที่สุดในโลก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงที่สุดมาอย่างยาวนาน และในปี 2022 สหรัฐอเมริกามี GDP รวม 25,462,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีประเทศจีนตามมาเป็นอันดับที่ 2 มี GDP ปี 2022 รวม 18,100,040 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ดูเพิ่มเติม : 10 ประเทศที่มี GDP มากที่สุดในโลก

3. ประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก คือ ประเทศอินเดีย

ในปี 2022 ประเทศอินเดียส่งออกข้าวทั้งหมด 21.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10,800 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ประเทศไทยตามมาเป็นอันดับ 2 ส่งออกข้าว 8.2 ล้านตัน ด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

4. ประเทศที่มีทองคำสำรองมากที่สุดในโลก คือ สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกามีปริมาณทองคำสำรองมากที่สุดในโลกตั้งแต่เริ่มมีการใช้ทองคำเป็นทุนสำรองเป็นต้นมา โดยล่าสุดในปี 2022 สหรัฐอเมริกามีทองคำสำรองทั้งสิ้น 8,133.46 ตัน ตามมาด้วยประเทศเยอรมนี มีทองคำสำรอง 3,359 ตัน ส่วนประเทศไทยของเรามีทองคำสำรอง 244.16 ตัน มากที่สุดในอาเซียน

5. สกุลเงินที่มีการใช้มากที่สุดในโลก คือ ดอลลาร์สหรัฐ

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐถูกใช้ในหลาย ๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ใช้เป็นสกุลเงินสำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ทองคำ สินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงการชำระเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ โดยมีการใช้งานคิดเป็น 44.15% ของยอดการค้าทั่วโลก ตามมาด้วยเงินสกุลยูโร 16.14%

6. ตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ตลาดหุ้นนิวยอร์ค (NYSE)

ตลาดหุ้นนิวยอร์ค (New York Stock Exchange, NYSE) เป็นตลาดหุ้นหลักของสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าตลาดรวม (Market Cap) 24.3 ล้านล้านดอลลาร์ (พฤษภาคม 2023) มีบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 2,400 บริษัท และเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 1792

7. บริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก คือ Apple Inc.

บริษัท Apple Inc. เจ้าของผลิตภัณฑ์ไอโฟน ไอแพด คอมพิวเตอร์แมค และแอปเปิ้ลวอช อันโด่งดัง มีมูลค่าบริษัท (Market Cap) 2.757 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2023) ตามมาด้วยบริษัทไมโครซอฟท์ เจ้าของระบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft Office มีมูลค่าบริษัท 2.377 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2023)

8. ประเทศที่มีการใช้น้ำมันมากที่สุดในโลก คือ สหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณการใช้น้ำมันต่อวันสูงถึง 19,687,287 บาร์เรล หรือ 20.3% ของปริมาณการใช้ทั้งโลก ตามมาด้วยประเทศจีน 12,791,553 บาร์เรลต่อวัน หรือราว 13.2% ของทั้งโลก ส่วนประเทศไทยมีอัตราการใช้ 1,302,000 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็น 1.3% ของทั้งโลก (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2022)

9. ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้าสูงที่สุดในโลก คือ ประเทศจีน

ประเทศจีนได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าเป็นโรงงานผลิตของโลก สามารถผลิตสินค้าได้แทบทุกชนิด ในราคาที่ถูกกว่าที่อื่น จึงทำให้ประเทศจีนมียอดส่งออกสูงที่สุดในโลก โดยในปี 2022 ประเทศจีนมียอดส่งออกรวม 3,593,601,450,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา 2,062,937,261,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนประเทศไทยของเรามียอดส่งออกรวม 284,106,705,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ปี 2022)

10. ประเทศที่ส่งออกถ่านหินมากที่สุดในโลก คือ ประเทศออสเตรเลีย

ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานสำคัญมากอย่างหนึ่ง ทั้งการผลิตไฟฟ้า และการให้ความร้อนของภาคอุตสาหกรรม ถึงจะไม่ใช่พลังงานสะอาด แต่ก็ยังมีอุตสาหกรรมมากมายที่ยังใช้ถ่านหินเป็นเชื่อเพลิงหลัก โดยมีประเทศออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีมูลค่าการส่งออก 83.3 พันล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยประเทศอินโดนีเซีย ด้วยมูลค่าการส่งออก 46.7 พันล้านดอลลาร์ ส่วนประเทศไทยของเรานั้นเป็นผู้นำเข้า ไม่มีการส่งออกถ่านหิน ถึงจะมีเหมืองถ่านหินอยู่หลายแห่งก็ตาม

11. ประเทศที่ส่งออกข้าวสาลีมากที่สุดในโลก คือ ประเทศออสเตรเลีย

ข้าวสาลีเป็นธัญญาพืชที่สำคัญมากชนิดหนึ่งที่มีการบริโภคกันทั่วโลก แต่เดิมนั้นประเทศรัสเซียคือผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด แต่พอเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้เกิดการแบนสินค้ารัสเซีย ส่งผลให้ออสเตรเลียกลายเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 แทน ด้วยมูลค่าการส่งออก 10,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยยอดส่งออก 8,520 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี 2022)

12. ประเทศที่ส่งออกถั่วเหลืองมากที่สุดในโลก คือ ประเทศบราซิล

ถั่วเหลืองเป็นธัญญาพืชที่มีความสำคัญมากที่สุดชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหลายชนิด ทั้งน้ำมันถั่วเหลือง เต้าหู้ เครื่องปรุงรส และยังเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตอาหารสัตว์อีกด้วย โดยมีประเทศบราซิลเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด ด้วยมูลค่าการส่งออก 46.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็น 50% ของยอดส่งออกถั่วเหลืองทั้งโลก รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยมูลค่าส่งออก 34.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี 2022)

ดูเพิ่มเติม10 อันดับ ประเทศผู้ผลิตถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลก

13. ประเทศที่ส่งออกยางพารามากที่สุดในโลก คือ ประเทศไทย

ยางพารามีความสำคัญมากในหลาย ๆ อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ เป็นต้น โดยมีประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่าการส่งออก 5.5 พันดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 33% ของยอดส่งออกทั้งโลก ตามมาด้วยประเทศอินโดนีเซีย ด้วยยอดส่งออก 4 พันดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี 2022)

14. ประเทศที่ส่งออกน้ำมันปาล์มมากที่สุดในโลก คือ ประเทศอินโดนีเซีย

น้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันปรุงอาหารที่มีความสำคัญมากที่สุดชนิดหนึ่งในอุตสาหกรรมอาหาร มีปรืมาณการใช้เป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปี โดยมีประเทศอินโดนีเซียเปป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่าส่งออก 27.8 พันดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยประเทศมาเลเซีย ด้วยมูลค่าส่งออก 17 พันดอลลาร์สหรัฐ ส่วนประเทศไทยของเราเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มอันดับที่ 4 ของโลก ด้วยมูลค่า 1.27 พันดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี 2022)

ดูเพิ่มเติม10 ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มมากที่สุดในโลก

15. ประเทศที่ส่งออกน้ำตาลทรายมากที่สุดในโลก คือ ประเทศบราซิล

น้ำตาลทรายเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญมากในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงในครัวเรือนทั่วโลก โดยมีประเทศบราซิลเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ด้วยมูลค่า 11 พันดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยประเทศอินเดีย โดยมีมูลค่าส่งออก 5.7 พันดอลลาร์สหรัฐ และตามมาด้วยประเทศไทยในอันดับที่ 3 ด้วยมูลค่าส่งออก 3.1 พันดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี 2022)

ดูเพิ่มเติม10 อันดับ ประเทศผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่ที่สุดของโลก


16. บริษัทรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลก คือ โตโยต้า

ณ สิ้นปี 2022 บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 9.56 ล้านคัน ตามมาด้วย Volkswagen Group ด้วยจำนวน 8.26 ล้านคัน ส่วนอันดับ 3 เป็นของ Hyundai Motor Group บริษัทสัญชาติเกาหลี ด้วยจำนวน 6.85 ล้านคัน แต่ในแง่ของรายได้ อันดับ 1 คือ Volkswagen Group ยอดขาย 295,819.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยโตโยต้า ยอดขาย 279,337.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอันดับ 3 เป็นของ Stellantis N.V. สัญชาติเนเธอแลนด์ ด้วยยอดขาย 176,663 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลาดหุ้นนิวยอร์ค


ด้านการทหารและความมั่นคง

1. เรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ เรือ USS Gerald R. Ford

เรือ USS Gerald R. Ford (รหัส CVN-78) เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ลำใหม่ล่าสุดของราชนาวีสหรัฐ โดยตั้งชื่อตามเจอรัลด์ อาร์. ฟอร์ด อดีตประธานาธิบดีคนที่ 38 ของสหรัฐอเมริกา เป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ มีความยาว 333 เมตร กว้าง 78 เมตร มี 25 ชั้น ความเร็วสูงสุด 30 นอต มีระวางขับน้ำประมาณ 100,000 ตัน บรรทุกเครื่องบินรบได้ประมาณ 90 ลำ มีระบบป้องกันเรดาร์ เข้าประจำการในปี ค.ศ. 2016 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างและพัฒนารวมกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนอกจากจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ยังเป็นเรือบรรทุกเรื่องบินที่ทันสมัยที่สุดอีกด้วย


2. กองทัพที่มีกำลังพลมากที่สุดในโลก คือ กองทัพจีน

ถ้าพูดถึงจำนวนทหารกองประจำการแล้ว ประเทศจีนถือว่ามีทหารกองประจำการมากที่สุดของโลก โดยมีจำนวนถึง 2,035,000 คน ตามมาด้วยประเทศอินเดีย 1,460,350 คน และสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับที่ 3 ดวยจำนวนทหาร 1,395,350 คน ส่วนปประเทศไทยของเรามีประมาณ 360,000 คน อยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก (ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นปี 2022)


3. เครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดในโลก คือ F-35 Lightning II

F-35 Lightning II เป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่5 จากโครงการ Joint strike fighter ของสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบล่องหน (Steath) และเป็นเครื่องบินรบรุ่นเดียวในโลกที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้ ผลิตโดยบริษัทล็อกฮีด มาร์ติน เข้าประจำการครั้งแรกเมื่อปี 2012 มีราคาประมาณลำละ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ผู้ซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐ (กองทัพอากาศไทยเคยยื่นเรื่องขอซื้อเช่นกัน แต่ไม่ผ่านการอนุมัติ)


4. รถถังที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก คือ M1A2 Abrams , Leopard 2A7 และ T-14 Armata

รถถังประจัญบาน หรือ รถถังหลัก (Main Battle Tank) ถือว่าเป็นราชาแห่งสนามรบ เป็นตัวปิดเกมการรบในพื้นราบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปัจจุบันมีรถถังหลัก 3 รุ่นที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพการรบดีที่สุด ได้แก่ M1A2 Abrams ของสหรัฐอเมริกา Leopard 2A7 ของเยอรมัน และ T-14 Armata ของรัสเซีย


5. ประเทศที่มีฐานทัพมากที่สุดในโลก คือ สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกามีฐานทัพทั้งหมด 750 แห่ง กระจายอยู่ทั่วโลกใน 80 ประเทศ ตามมาด้วยประเทศอังกฤษ 28 ประเทศ และอันดับ 3 เป็นฝรั่งเศส โดยมีฐานทัพอยู่ใน 12 ประเทศ วัตถุประสงค์ของการมีฐานทัพกระจายในหลายประเทศก็เพื่อรักษาความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ และปกป้องผลประโยชน์ของชาติตัวเองในประเทศนั้น ๆ


6. อาวุธที่ทรงอานุภาพมากที่สุดในโลก คือ อาวุธนิวเคลียร์

อาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Weapon) เป็นอาวุธที่มีพลังทำลายล้างสูงที่สุดในปัจจุบัน มันสามารถทำให้พื้นที่โดยรอบในรัศมีหลายสิบหลายร้อยกิโลเมตรราบเป็นหน้ากลองได้เลย และอาวุธนิวเคลียร์นี่แหละที่เป็นตัวจบสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อสหรัฐอเมริกาใช้ระเบิดนิวเคลียร์ 2 ลูกทิ้งลงที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายแสนคน รวมถึงผู้ที่ได้รับรังสีอันตรายแล้วมาเสียชีวิตในภายหลังอีกไม่น้อย และต้องไม่ลืมว่าอาวุธนิวเคลียร์ในปัจจุบันมีอำนาจทำลายล้างสูงกว่าที่ทิ้งที่ญี่ปุ่นหลายร้อยหลายพันเท่า


7. ทหารหน่วยที่ฝึกหนักที่สุดในโลก คือ หน่วยซีล

หน่วยซีล (SEAL) เป็นหน่วยรบพิเศษที่มีในทุกประเทศ เป็นกำลังทหารหรือพลเรือนที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีและหนักเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติภารกิจพิเศษ เช่น การลาดตระเวนพิเศษ การสงครามนอกแบบ และการต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศ และสามารถรบได้ในทุกสภาวะ ทุกฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นบนบก บนอากาศ การรบใต้น้ำ ในภาวะฝนตกหนัก หรือในอากาศที่เย็นสุดขั้ว ในประเทศไทยของเราเรียกหน่วยนี้ว่า หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ บางครั้งก็เรียก มนุษย์กบ หรือ หน่วยทำลายจู่โจมใต้น้ำ (แต่รบบนบกและกลางอากาศได้ด้วย)


8. ประเทศที่มีกองเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ สหรัฐอเมริกา

ในอดีตกองเรือรบราชนาวีอังกฤษถือว่าเกรียงไกรที่สุดในโลก แต่ปัจจุบันตำแหน่งนี้ตกเป็นของประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยจำนวนเรือรบถึง 430 ลำ เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ 12 ลำ เครื่องบินรบ 3,700 ลำ ทหารประจำการมากกว่า 400,000 นาย และสามารถเดินทางและทำการรบได้ทั่วโลก รวมถึงมีฐานทัพเรืออยู่ทั่วโลกใน 80 ประเทศอีกด้วย


9. หน่วยสืบราชการลับที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลก คือ ซีไอเอ

ซีไอเอ (CIA, Central Intelligence Agency) หรือ สำนักข่าวกรองกลาง เป็นหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วโลก (แน่นอนว่าไม่มีการเปิดเผยตัวและที่ตั้ง) มีบทบาทอย่างมากในด้านข่าวกรองของสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามเย็นและสงครามต่อต้านการก่อการร้าย  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1947 มีบุคคลากรราว 20,000 คน มีงบประมาณราว 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี


10. ประเทศที่เคยมีอาณานิคมมากที่สุดในโลก คือ ประเทศอังกฤษ

ในอดีตสมัยยุคล่าอาณานิคม มี 87 ประเทศ/รัฐ/ดินแดน ที่ตกเป็นเมืองขึ้นหรืออาณานิคมของประเทศอังกฤษ จนได้รับฉายาว่าประเทศที่พระอาทิตย์ไม่ตกดิน เหตุก็เนื่องมาจากมีอาณานิคมกระจายอยู่ทั่วโลกนั่นเอง ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง ประเทศ/ดินแดนในเอเชียที่เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เช่น พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไนล์ อังกฤษ และฮ่องกง เป็นต้น ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อังกฤษได้ทะยอยคืนเอกราชให้อาณานิคม บางแห่งก็ไปได้ดี บางแห่งก็ยังมีปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ เช่น ประเทศพม่า


เครื่องบินรบ F-35 Lightning IIด้านสังคม

1. ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ ประเทศอินเดีย

ในปี 2023 นี้ ประเทศอินเดียสามารถแซงประเทศจีนขึ้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรก หลังจากจีนครองแชมป์มาอย่างยาวนานนับร้อยปี โดยอินเดียมีประชากรทั้งสิ้น 1,428,627,663 คน อันดับ 2 เป็นของประเทศจีนด้วยจำนวนประชากร 1,425,671,352 คน ส่วนอันดับ 3 เป็นของสหรัฐอเมริกา ด้วยจำนวนประชากร 339,996,563 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2023)

2. ศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก คือ ศาสนาคริสต์

โลกของเรานั้นมีนับพันศาสนา ลัทธิ และความเชื่อ โดยศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุด คือ ศาสนาคริสต์ จำนวน 2,382,000,000 คน ตามมาด้วยศาสนาอิสลาม 1,907,000,000 ล้านคน ส่วนศาสนาพุทธมีคนนับถือ 506,000,000 ล้านคน อยู่ในอันดับที่ 4 (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2022)

3. ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวประชากรสูงที่สุด คือ ประเทศลักเซมเบิร์ก

รายได้ต่อหัว (GDP Per capita) เป็นมาตรวัดตัวหนึ่งที่บ่งบอกรายได้ของคนในชาตินั้น ๆ ซึ่งหาได้โดยนำ GDP หารด้วยจำนวนประชากร ซึ่งประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดในโลก คือ ประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งมีรายได้ต่อหัว 127,046 ดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยประเทศนอร์เวย์ 106,594 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนประเทศไทยของเรามีรายได้ต่อหัวอยู่ที่ 6,909 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลของปี 2022)

4. ทวีปที่มีประเทศพัฒนาแล้วมากที่สุดในโลก คือ ทวีปยุโรป

ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยประเทศพัฒนาแล้วเกือบทั้งทวีป ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส และเนเธอแลนด์ เป็นต้น เป็นทวีปที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้สูง มีสวัสดิการสังคมที่ได้มาตรฐาน ส่วนทวีปเอเชียของเรามีญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

5. ทวีปที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ ทวีปเอเชีย

ทวีปเอเชียนอกจากจะมีพื้นที่มากที่สุดแล้ว ยังมีจำนวนประชากรสูงที่สุดของโลกอีกด้วย โดยมีประชากรทั้งหมดประมาณ 4,686 ล้านคน (แค่อินเดียกับจีน 2 แค่ประเทศก็ปาเข้าไปเกือบ 3,000 ล้านแล้ว) เป็นชาย 2,395 ล้านคน เป็นหญิง 2,291 ล้านคน โดยมีอัตราการเพิ่มประชากร 1.05% ต่อปี อันดับ 2 คือทวีปแอฟริกา ด้วยจำนวนประชากร 1,417 ล้านคน

6. ภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดในโลก คือ ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดของโลก โดยมีคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักประมาณ  1,348,000,000 คนใน 67 ประเทศ ตามมาด้วยภาษาจีนกลางที่มีผู้ใช้ประมาณ 1,117,000,000 คน ส่วนอันดับ 3 เป็นภาษาฮินดีที่มีผู้ใช้ราว 600 ล้านคน


7. ภาษาที่ใช้สื่อสารกันมากที่สุดในโลก คือ ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่นิยมใช้ในการสื่อสารกันทั่วโลก จะเรียกว่าเป็นภาษากลางของโลกก็คงไม่ผิดนัก เนื่องจากไม่ว่าจะคนชาติไหนก็นิยมใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสารระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางธุรกิจระหว่างประเทศ โดยไม่สามารถระบุจำนวนได้ชัดเจนว่าคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 สำหรับสื่อสารกับคนต่างชาตินั้นมีจำนวนเท่าใด


8. ประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียนอกจากจะเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้ว ยังมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก โดยมีประชากร 277,534,122 คน ณ สิ้นปี 2022 โดยเป็นคนมุสลิมราว 86.7% หรือราว 240,622,084 คน ทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก


9. ประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์สูงที่สุดในโลก คือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) คือ ดัชนีที่สร้างขึ้นเพื่อใช้วัดการพัฒนาของประชากรภายในประเทศในมิติต่าง ๆ 3 ด้านได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจหรือรายได้ ซึ่งประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์สูงก็จะบ่งชี้ได้ว่าประชาชนในประเทศนั้น ๆ ได้รับการพัฒนาที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์ดีที่สุดคือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีค่า HDI 0.962 ตามมาด้วยประเทศนอร์เวย์ 0.961 และประเทศไอซ์แลนด์ 0.959 ส่วนประเทศไทยของเรามีค่า HDI 0.800 (ข้อมูลปี 2021)


อินเดีย
แซงหน้าจีนขึ้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก


ด้านสิ่งมีชีวิต

1. สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ วาฬสีน้ำเงิน

วาฬสีน้ำเงิน (Blue Whale) เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เมื่อโตเต็มที่สามารถยาวได้ถึง 33 เมตร น้ำหนัก 200 ตัน เพียงแค่ลิ้นก็หนักเท่าช้างขนาดใหญ่ 1 ตัวเลยทีเดียว แถมหัวใจของมันยังมีขนาดเท่ารถเก๋งหนึ่งคัน แต่อาหารของมันกลับเป็นแพลงค์ตอนและสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่ถูกสูบเขาไปพร้อมกับน้ำทะเล แล้วถูกกรองเอาไว้เพื่อเป็นอาหาร


2. สัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ ช้างแอฟริกัน

ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มี 2 สายพันธุ์หลัก ๆ คือช้างเอเชียและช้างแอฟริกัน โดยที่ช้างแอฟริกันมีขนาดใหญ่กว่าช้างเอเชียพอสมควร ช้างแอฟริกันเมื่อโตเต็มที่จะสูงได้ถึง 4 เมตร น้ำหนัก 5-6 ตัน ตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมีย โดยตัวเมียจะมีขนาดพอ ๆ กับช้างเอเชียขนาดใหญ่ สถานะของช้างแอฟริกันนั้นไม่ดีนัก เนื่องจากถูกล่าอย่างหนักเพื่อเอางา ทำให้จำนวนของมันในธรรมชาติลดลงเป็นอย่างมาก และถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์

ดูเพิ่มเติมช้างมีกี่สายพันธุ์ อะไรบ้าง?


3. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ วาฬสีน้ำเงิน

วาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล (ไม่ใด้เป็นปลาอย่างที่หลายคนเข้าใจและเรียกมัน) เช่นเดียวกับโลมา พะยูน แมวน้ำ และสิงโตทะเล ลูกวาฬสีน้ำเงินแรกเกิดจะมีน้ำหนักราว 6-8 ตัน ยาว 8 เมตร และด้วยปริมาณน้ำนมของวาฬสีน้ำเงินนั้นมีปริมาณมหาศาล ลูกวาฬสีน้ำเงินสามารถมีน้ำหนักเพิ่มได้ชั่วโมงละ 4 กิโลกรัม ด้วยการกินน้ำนมแม่เพียงอย่างเดียว


4. ปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ปลาฉลามวาฬ

ปลาฉลามวาฬ (Whale Shark) เจ้าของฉายา "ยักษ์ใหญ่ใจดี" เป็นฉลามขนาดใหญ่ที่สุด แต่ไม่ใช่ฉลามนักล่า มีนิสัยไม่ดุร้าย ไม่ทำร้ายคนและสัตว์อื่น มีวิธีการกินอาหารเหมือนกับวาฬ กล่าวคือใช้วิธีสูบน้ำทะเลเข้าไปแล้วกรองเอาอาหารไว้ ฉลามวาฬเมื่อโตเต็มที่จะสามารถยาวได้ถึง 8-17.5 เมตร และหนักถึง 21-35 ตัน มีอายุขัยประมาณ 70 ปี

ดูเพิ่มเติมฉลามวาฬเป็นปลาหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม?


5. สัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก คือ เสือชีตาห์

เสือชีตาห์ (Cheetah, A.  jubatus) เป็นสัตว์นักล่าแห่งป่าแอฟริกา มีสีและลวดลายคล้ายเสือดาว แต่มีรูปร่างเพียวกว่าและปีนต้นไม้ไม่เก่งเหมือนเสือดาว หลายคนเรียกชีตาห์ว่าจรวดทางเรียบ เนื่องจากในขณะล่าเหยื่อสามารถทำความเร็วได้ถึง 110–120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ชีตาห์เป็นสัตว์ประจำถิ่นของทวีปแอฟริกา ส่วนในทวีปเอเชียจะพบในประเทศอิหร่านเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในสถานะน่าเป็นห่วง เนื่องจากจำนวนในธรรมชาติลดลงมาก โดยมีเหลือในธรรมชาติไม่ถึง 4,000 ตัวเท่านั้น

ดูเพิ่มเติมสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก


6. นกที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ นกกระจอกเทศ

นกกระจอกเทศ (Ostrich) เป็นขนาดใหญ่ที่ไม่สามาถบินได้ แต่สามารถวิ่งได้เร็ว มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา เป็นนกที่มีลำตัวอ้วนใหญ่ ขายาว คอยาว หัวเล็ก มีขนสีดำ (มีสีขาวแซมบ้างเล็กน้อย) ไข่ของมันมีขนาดใหญ่มาก เมื่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ 2-2.5 เมตร น้ำหนักประมาณ 160 กิโลกรัม มีอายุยืนได้ถึง 65-75 ปี ปัจจุบันมีการเลี้ยงนกกระจอกเทศเพื่อการพานิชย์ ทั้งเพื่อเอาไข่และเอาเนื้อ ทำให้สถานะของมันค่อนข้างปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์


7. นกที่เล็กที่สุดในโลก คือ นกฮัมมิงเบิร์ด

นกฮัมมิงเบิร์ด (Hummingbird) เป็นนกขนาดเล็กที่มีถิ่นที่อยู่ในทวีปอเมริกา เป็นนกที่มีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่าง เช่น สายพันธุ์ที่เล็กที่สุดมีขนาดเพียง 5 เซนติเมตร หนัก 2 กรัม สามารถกระพือปีกได้ถึง 80 ครั้งต่อวินาที และบินได้เร็วถึง 79 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และยังสามารถเข้าสู่โหมดจำศีลได้เหมือนกบเมื่อต้องการเก็บพลังงานไว้ใช้


8. สัตว์ที่มีมากที่สุดในโลก คือ แมลง

แมลง (Insect) เป็นสัตว์ตะกูลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ถึง 18 กลุ่มย่อย เป็นสัตว์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิต โดยมีสปีชีส์ที่ได้รับการยืนยันและมีข้อมูลทางกีฏวิทยาแล้วมากกว่า 1 ล้านสปีชีส์ (นับเฉพาะที่ยังสามารถพบได้ในธรรมชาติ ไม่นับชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้ว)


9. ประเทศที่มีเสือโคร่งมากที่สุดในโลก คือ ประเทศอินเดีย

เสือโคร่ง (Tiger) เป็นสัตว์ตะกูลแมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นสุดยอดนักล่าที่ทรงพลังและสง่างามที่สุดในป่าทึบ แต่ปัจจุบันกำลังอยู่ในสถานะที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากการถูกล่าโดยมนุษย์ รวมถึงพื้นที่ป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของมันนั้นลดลงอย่างมาก ในปัจจุบันเสือโคร่งในธรรมชาติพบมากที่สุดในประเทศอินเดีย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3,000 ตัว รองลงมาคือรัสเซีย 430 ตัว ส่วนประเทศไทยมีอยู่ราว 150 ตัว


10. ปลาที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุดในโลก คือ ปลาเซลฟิช (Sailfish)

ปลาปลาเซลฟิช (Sailfish) หรือปลาปลากระโทงร่ม เป็น 1 ใน 2 สายพันธุ์ของปลากระโทง เป็นปลาที่มีรูปร่างเรียวยาว มีครีบหลังขนาดใหญ่ เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวได้ถึง 3.5 เมตร น้ำหนักประมาณ 100-125 กิโลกรัม เป็นปลานักล่าที่สามารถว่ายน้ำได้เร็วมาก โดยในขณะล่าเหยื่อสามารถว่ายน้ำได้เร็วถึง 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว


11. มนุษย์ที่สูงที่สุดในโลก คือ Robert Wadlow (272 เซนติเมตร)

Robert Wadlow เป็นชาวอเมริกัน เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 1918 ที่เมือง Alton มลรัฐอิลลินอย จึงมักถูกเรียกว่า Alton Giant ตามเมืองที่เขาเกิด Robert Wadlow มีร่างกายที่สูงกว่าบุคคลปกติมาก กล่าวคือ เขาสูงกว่าพ่อของเขาตั้งแต่อายุ 8 ขวบ จนโรงเรียนต้องสั่งทำเก้าอี้และโต๊ะพิเศษให้แก่เขา เมื่อจบมัธยมปลายเขาสูงถึง 254 เซนติเมตร และเมื่อตอนเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 1940 ขณะอายุ 22 ปี (คนที่มีร่างกายไม่ปกติมักอายุสั้น) เขาสูงถึง 272 เซนติเมตร หนัก 200 กิโลกรัม และถ้าเขายังไม่เสียชีวิตเขาก็จะยังสูงได้มากกว่านี้อีก เหตุผลที่ทำให้เขามีร่างกายที่สูงใหญ่กว่าคนทั่วไปคือ ตัวเขามีระดับ Human Growth Hormone (HGH) มากเกินไปนั่นเอง


12. สัตว์ตะกูลลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ Eastern Gorilla

กอริลลาตะวันออก (Eastern Gorilla) แบ่งออกเป็น 2 สปีชีส์ย่อย คือ กอริลลาภูเขาและกอริลลาพื้นราบ เป็นสัตว์ตะกูลลิงใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุด เมื่อโตเต็มที่จะสูงถึง 1.7 เมตร และหนัก 140-200 กิโลกรัม โดยตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย สถานะปัจจุบันถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง เนื่องจากเหลืออยู่ในธรรมชาติน้อยมากไม่เกิน 8,000 ตัว


13. แมลงที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ Hercules beetle

Hercules beetle หรือ ด้วงกว่างเฮอร์คิวลีส เป็นด้วงกว่างซึ่งอยู่ในตะกูลแมลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งพบกระจายพันธุ์ทั่วไปในป่าดิบชื้นตั้งแต่ภูมิภาคอเมริกากลางและทวีปอเมริกาใต้ ตัวผู้สามารถใหญ่ได้ถึง 18 เซนติเมตร


14. เสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ เสือโคร่งไซบีเรีย

เสือโคร่งไซบีเรีย (Siberian Tiger, P.  tigris altaica) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในตะกูลแมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นสายพันธุ์ย่อยสายพันธุ์หนึ่งของเสือโคร่ง เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวถึง 3.5 เมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 320 กิโลกรัม โดยตัวผู้จะมีน้ำหนักมากกว่าตัวเมีย เสือโคร่งไซบีเรียมีแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นป่าผืนเล็กที่อยู่ตอนเหนือของเมืองวลาดิวอสตอค ประเทศรัสเซีย ตามแนวชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นทางตอนเหนือ และเหลืออยู่ในธรรมชาติราว 400 ตัว ทำให้มันอยู่ในสถานะที่สุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง


15. งูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ งูอนาคอนดาเขียว

งูอนาคอนดาเขียว (Green Anaconda, E. murinus) เป็นงูนักล่าสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของป่าอเมซอนและของโลก เมื่อโตเต็มที่สามารถยาวได้ถึง 9 เมตร และหนัก 200 กิโลกรัม มีผิวลำตัวสีเขียว มีลายเป็นวงกลมสีดำ ใต้ท้องเป็นสีขาว ตาเป็นสีดำ โดยตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้มาก อาหารของมันคือสัตว์ทุกชนิด ตั้งแต่กบเขียด ไปจนถึงเสือหรือวัวควายขนาดใหญ่


16. ประเทศที่มีช้างมากที่สุดในโลก คือ ประเทศอินเดีย

ช้างในประเทศอินเดียเป็นสายพันธุ์ช้างเอเชีย เป็นสายพันธุ์หลัก 1 ใน 2 สายพันธุ์หลักที่เหลืออยู่บนโลก อีกสายพันธุ์คือช้างแอฟริกัน ช้างเอเชียเมื่อโตเต็มที่จะความสูงประมาณ 2-4 เมตร และมีน้ำหนักประมาณ 3-5 ตัน โดยตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย ปัจจุบันประเทศที่ีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดคือประเทศอินเดีย ซึ่งมีอยู่ราว 15,000 ตัว อันดับ 2 คือประเทศพม่า มีอยู่ราว 5,000 ตัว ตามมาด้วยศรีลังกา ซึ่งมีอยู่ราว 4,400 ตัว ในขณะที่ประเทศไทยมีช้างอยู่ราว 2,000 ตัว กระจายอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ

17. สุนัขสายพันธุ์ใหญ่ที่สุดในโลก คือ สุนัขพันธุ์เกรทเดน

เกรทเดน (Great Dane) เป็นสุนัขที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศเยอรมนี มีรูปร่างเพียง สูงใหญ่ ขายาว ขนสั้น สีขนมีตั้งแต่แบบสีน้ำตาลอ่อน สีดำ สีน้ำเงิน และลายเสือ เมื่อโตเต็มที่สามารถสูงได้ถึง 100 ซม. น้ำหนัก 45-70 กิโลกรัม (ตัวที่สูงที่สุดเท่าที่มีการบันทึก สูง 109 เซนติเมตร) ตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย มีอายุขัยประมาณ 7-10 ปี


18. สุนัขสายพันธุ์เล็กที่สุดในโลก คือ สุนัขพันธุ์ชิวาวา

ชิวาวา (Chihuahua) เป็นสุนัขสายพันธุ์เล็กที่สุด โดยชื่อของมันถูกตั้งชื่อตามรัฐชิวาวาในประเทศเม็กซิโก เมื่อโตเต็มที่จะหนัก 2.5-2.7 กิโลกรัม สูงประมาณ 16-20 เซนติเมตร มีรูปร่างเตี้ย เล็ก ขาสั้น (เรียกว่ารูปร่างสมส่วนขนาดเล็ก) นัยน์ตาสีดำสนิท เป็นสุนัขที่มีความฉลาด มีความจงรักภักดีต่อเจ้าของ มีอัธยาศัยดี เลี้ยงง่าย และกินไม่จุ (แน่ละ ตัวเล็กยังกับลูกแมว ^ ^)

19. หมีที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ หมีโคเดียก

หมีโคเดียก หรือ หมีโคดิแอค (Kodiak Bear) เป็นสัตว์ประจำถิ่นของรัฐอะลาสกา สหรัฐอเมริกา เป็นสายพันธุ์ย่อยของหมีสีน้ำตาล (Brown Bear) เป็นหมีที่ตัวใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุด รวมถึงเป็นหนึ่งในนักล่าบนบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อโตเต็มที่หมีโคเดียกจะมีน้ำหนักมากถึง 400-800 กิโลกรัม ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้หนักถึง 900 กิโลกรัม มันเป็นสัตว์ที่กินไม่เลือก ทั้งปลา ผัก ผลไม้ รวมถึงสัตว์ขนาดเล็กอีกด้วย


ชีตาห์ สัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก

ด้านกีฬา

1. กีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก คือ กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก (Olympic Games) เป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติ มีทั้งโอลิมปิกฤดูร้อนและโอลิมปิกฤดูหนาว โดยโอลิมปิกยุคใหม่จัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2439 ซึ่งจะจัดทุก ๆ 4 ปี และมีชาติ/รัฐ/ดินแดน เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 200 แห่ง


2. ประเทศที่เป็นเจ้าเหรียญทองโอลิมปิกมากที่สุดในโลก คือ สหรัฐอเมริกา

ในการแข่งขันโอลิมปิกตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งปัจจุบัน รวม 32 ครั้ง สหรัฐเมริกาเข้าร่วม 28 ครั้ง ได้เป็นเจ้าเหรียญทอง 18 ครั้ง โดยได้เหรียญรางวัลดังนี้ 1,061 เหรียญทอง 831 เหรียญเงิน และ 738 เหรียญทองแดง (นับเฉพาะโอลิมปิกฤดูร้อน)


3. ประเทศที่ได้เหรียญรางวัลโอลิมปิกมากที่สุดในโลก คือ สหรัฐอเมริกา

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมีทั้งโอลิมปิกฤดูร้อนและโอลิมปิกฤดูหนาว ประเทศที่ได้รับเหรียญรางวัลมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา โดยในโอลิมปิกฤดูร้อนทำได้ 1,061 เหรียญทอง 831 เหรียญเงิน และ 738 เหรียญทองแดง ส่วนโอลิมปิกฤดูหนาวทำได้ 113 เหรียญทอง 122 เหรียญเงิน และ 95 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 2,959 เหรียญ


4. นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลโอลิมปิกมากที่สุดในโลก คือ ไมเคิล เฟ็ลปส์

ไมเคิล เฟ็ลปส์ (Michael Phelps) นักกีฬาว่ายน้ำชาวอเมริกันที่ได้รับการยกย่องให้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นหนึ่งในนักกีฬาโอลิมปิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล โดยสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโอลิปิกได้ทั้งหมด 28 เหรียญ แบ่งเป็น 23 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง


5. มนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกในปัจจุบัน คือ ยูเซน โบลต์

ยูเซน โบลต์ (Usain Bolt) สุดยอดนักวิ่งระยะสั้นของโลกชาวจาเมกา เจ้าของสถิติโลกวิ่ง 100 และ 200 เมตรชาย (9.58 และ 19.19 วินาทีตามลำดับ) อีกทั้งยังเป็นเจ้าของ 8 เหรียญทองโอลิมปิกในการวิ่ง 100 200 และวิ่งพลัด 4 x 100 เมตรชาย โดยเฉพาะรายการ 100 และ 200 เมตรชาย ยูเซน โบลต์ได้เหรียญทองโอลิมปิก 3 ครั้งติดต่อกัน คือในปี 2008, 2012 และ 2016 นอกจากนี้ยังได้แชมป์ในรายการกรีฑาชิงแชมป์โลกประเภทวิ่ง 100 เมตร, 200 เมตร และวิ่งผลัด 4 × 100 เมตร ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2015


6. ประเทศที่เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกมากที่สุด คือ บราซิล (5 ครั้ง)

ฟุตบอลชาย เป็นกีฬาประเภททีมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA World Cup) ขึ้นทุก 4 ปี ซึ่งจัดมาแล้ว 22 ครั้ง ทีมที่ได้แชมป์มากที่สุดคือทีมชาติบราซิล ซึ่งได้แชมป์ไป 5 ครั้ง คือในปี 1958, 1962, 1970, 1994 และ 2002 รวมถึงตำแหน่งรองแชมป์อีก 2 ครั้งในปี 1950 และ 1998 อีกทั้งยังเป็นเพียงประเทศเดียวที่สามารถผ่านรอบคัดเลือกเข้าไปแข่งในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ครบทุกครั้ง


7. กีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก คือ ฟุตบอล

การแข่งขันฟุตบอลนอกจากจะมีผู้ติดตามชมการแข่งขันหลายพันล้านคนทั่วโลกแล้ว ยังเป็นกีฬาหนึ่งในไม่กี่ชนิดกีฬาที่นิยมเล่นกันทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา และทุกวัฒนธรรม แถมยังมีการจัดการแข่งขันในทุกระดับ ทุกช่วงอายุ ทั้งระดับเยาวชนและระดับชาติ รวมถึงยังมีการแข่งขันลีกอาชีพในแทบทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วย


8. นักเตะที่ได้รางวัลบัลลงดอร์มากที่สุดในโลก คือ Lionel Messi

Lionel Messi หนึ่งในนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกฟุตบอลในปัจจุบัน และยังเป็นกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินา ทีมแชมป์โลกทีมปัจจุบันอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลส่วนตัวมากมาย รวมถึงรางวัลบัลลงดอร์ซึ่งเปรียบเสมือนรางวัลโนเบลในโลกของฟุตบอลถึง 7 ครั้งด้วยกัน คือในปี 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 และ 2021


9. นักกีฬาที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลก คือ LeBron James

LeBron James นักกีฬาบาสเก็ตบอลของทีมลอสแอนเจลิสเลเกอส์ โดยสามารถทำรายได้ในปี 2022 ไปได้ถึง 126.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แยกเป็นค่าจ้าง 36.9 ล้านดอลลาร์ และรางวัลจากการแข่งขัน 90 ล้านดอลลาร์ (ยังไม่นับรวมค่าสปอนเซอร์ ซึ่งมากกว่าค่าจ้างหลายเท่าตัว) ส่วนอันดับ 2 ตกเป็นของ Lionel Messi นักฟุตบอลเจ้าของ 7 รางวัลบัลลงดอร์ มีรายได้ 122 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


10. ประเทศที่ได้เหรียญทองวิ่งมาราธอนโอลิมปิกมากที่สุด คือ ประเทศเอธิโอเปีย

วิ่งมาราธอนเป็นกีฬาที่วัดความอึดและความทนทานของร่างกายมนุษย์อย่างแท้จริง เนื่องจากต้องวิ่งโดยไม่มีการหยุดพักเลยเป็นระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ซึ่งนักกีฬากลุ่มนี้มักถูกเรียกว่านักวิ่งปอดเหล็ก และในการแข่งขันกรีฑาในโอลิมปิกนั้น นักวิ่งมาราธอนมักได้รับความสนใจไม่แพ้กรีฑาชนิดอื่น โดยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้น ชาติที่สามารถคว้าแชมป์มาราธอนได้มากที่สุดคือ เอธิโอเปีย โดยคว้าเหรียญทองได้ 4 ครั้ง ในปี 1960, 1964, 1968 และ 2000 ส่วนเจ้าของเหรียญทองในโอลิมปิก 2 ครั้งล่าสุด (London 2016 และ Tokyo 2020) คือ Eliud Kipchoge นักวิ่งปอดเหล็กชาวเคนยา


ยูเซน โบลต์ สุดยอดนักวิ่งลมกรดชาวจาเมกา


ด้านภัยธรรมชาติ

1. พายุที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ คือ Hurricane Patricia

เฮอริเคนแพทริเซีย (Hurricane Patricia) เป็นเฮริเคนระดับ 5 (ระดับสูงสุด) โดยก่อตัวในเขตอ่าว Tehuantepec ทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมื่อ 20 ตุลาคม 2015 และสิ้นสุดในวันที่ 24 ตุลาคม 2015 มีความเร็วลมสูงสุดที่ศูนย์กลางของพายุ 345 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ 215 ไมล์ต่อชั่วโมง มีผู้เสียชีวิตจากพายุ 6 คน เหตุผลที่มีคนเสียชีวิตน้อยก็เนื่องมาจากพายุได้พัดผ่านพื้นที่เกษตรและพื้นที่ที่ไม่มีผู้คนอาศัยมากนักนั่นเอง


2. แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโลก คือ 1960 Valdivia Earthquake

แผ่นดินไหวในบัลดิเบีย ค.ศ. 1960 (1960 Valdivia Earthquake) ซึ่งมีขนาดความรุนแรง 9.5 ตามมาตราริกเตอร์ เป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการบันทึกมา ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ใกล้เมืองลูมาโก ห่างจากกรุงซันติอาโกเมืองหลวงของประเทศชิลีไปทางใต้ประมาณ 570 กิโลเมตร  ถึงศูนย์กลางจะอยู่ใกล้กับเมืองลูมาโก แต่เมืองบัลดิเบียได้รับความเสียหายมากที่สุด แรงสั่นสะเทือนส่งผลให้เกิดสึนามิพัดถล่มชายฝั่งชิลีอย่างรุนแรงโดยมีคลื่นสูงถึง 25 เมตร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว 6,000 คน


3. พายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในโลก คือ Typhoon Haiyan

ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน (Typhoon Haiyan) หรือ Super Typhoon Yolanda  เป็นพายุไต้ฝุ่นที่ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับสองจากบันทึกของพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้าโจมตีประเทศฟิลิปปินส์ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,976 คน ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนเริ่มก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2013 และสลายตัวเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2013 มีความเร็วสูงสุดที่ศูนย์กลางของพายุ 315 กิลโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ 195 ไมล์ต่อชั่วโมง


4. สึนามิที่รุนแรงที่สุดในโลก คือ Lituya Bay Alaska สูง 1,700 ฟุต

สึนามิที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมา คือ สึนามิที่เกิดใน Lituya Bay มลรัฐอะลาสกา สหรัฐอเมริกา มีความสูงถึง 1,700 ฟุต (518 เมตร) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 1958 สาเหตุของสึนามิเกิดจากการแลนด์สไลด์ของก้อนหินจำนวน 90 ล้านตัน ลงสู่ทะเลแบบทันทีทันใด ทำให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่และสูงมาก ส่งผลให้พื้นที่ชายฝั่ง 5 ตารางไมล์ถูกทำลายจนหมดสิ้นพร้อมด้วยต้นไม้อีกนับล้านต้น


5. แผ่นดินไหวที่มีคนตายมากที่สุด คือ 2004 Indian Ocean Earthquake

แผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อปี 2004 (2004 Indian Ocean Earthquake) มีขนาด 9.1-9.3 ตามมาตราริกเตอร์ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2004 เวลา 07.58 น. ตามเวลาในประเทศไทย ศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปในมหาสมุทรอินเดีย ใกล้ด้านตะวันตกของตอนเหนือเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ผลของแผ่นดินไหวทำให้เกิดคลื่นสึนามิไปทั่วมหาสมุทรอินเดีย และสร้างความเสียหายอย่างมากมายกับประเทศที่มีชายฝั่งติดกับมหาสมุทรอินเดีย มีผู้เสียชีวิต 227,898 คน


6. สึนามิ
ที่มีคนตายมากที่สุด คือ สึนามิจาก 2004 Indian Ocean Earthquake

สึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหว 2004 Indian Ocean Earthquake เป็นสึนามิขนาดใหญ่และแผ่วงกว้างไปทั่วชายทะเลที่ติดกับมหาสมุทรอินเดียในหลายประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ประเทศไทย พม่า บังคลาเทซ ศรีลังกา มัลดีฟ อินเดีย โซมาเลีย และแอฟริกาใต้ เป็นต้น สร้างความเสียหายในวงกว้างมาก ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 227,898 คน ประเทศไทยของเราก็มีผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ 5,395 คน และมีผู้สูญหายอีกราว 3,000 คน


7. ภูเขาไฟที่ระเบิดรุนแรงที่สุดในโลก คือ ภูเขาไฟตัมโบรา

ภูเขาไฟตัมโบรา (Tambora) ตั้งอยู่บนเกาะซุมบาวา ประเทศอินโดนีเซีย มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,850 เมตร เกิดระเบิดครั้งรุนแรงที่สุดเมื่อวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1815 เสียงของการระเบิดได้ยินไปไกลถึง 850 กิโลเมตร มีผู้เสียชีวิตจากการระเบิดครั้งนี้ราว 70,000 - 120,000 คน 

ผลของการระเบิดทำให้เถ้าและฝุ่นควันปกคลุมท้องฟ้าจนพื้นดินมืดมิด ไม่มีแสงอาทิตย์ไปสองวัน และฝุ่นควันยังกระจายปกคลุมโลกซีกเหนือจนแสงอาทิตย์ส่องลงมาได้เพียง 80% ส่งผลให้อากาศหนาวเย็นและปีนั้นไม่มีฤดูร้อน แถมยังส่งผลให้พืชผักในยุโรปและอเมริกาเหนือไม่เจริญเติบโตไปถึง 2 ปี โดยที่ฝุ่นจากการระเบิดใช้เวลาหลายปีกว่าจะตกลงสู่พื้นโลกหมด


แผ่นดินไหวและสึนามี ปี 2004 ความรุนแรง 9.3
ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 227,898 คน


ด้านอื่น ๆ

1. บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก คือ Elon Musk (250,000 ล้านดอลลาร์, กรกฎาคม 2023)
2. การแข่งขันฟุตบอลที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลก คือ พรีเมียร์ลีกอังกฤษ
3. ประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ประเทศอินเดีย
4. ประเทศคอมมิวนิสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ประเทศจีน
5. บริษัทผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ Volkswagen AG
6. ภาพยนต์ที่ทำเงินสูงที่สุดในโลก คือ Avatar ($2,923,706,026)
7. ร้านกาแฟที่มีสาขามากที่สุดในโลก คือ ร้านสตาร์บัค
8. ร้านไก่ทอดที่มีสาขามากที่สุดในโลก คือ KFC
9. ร้านเบอร์เกอร์ที่มีสาขามากที่สุดในโลก คือ McDonald's

10. ร้านพิซซ่าที่มีสาขามากที่สุดในโลก คือ Pizza Hut (18,848 สาขา)
11. อารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก คือ เมโสโปเตเมีย
12. ร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดในโลก คือ 7-11 (78,100 สาขา)


Elon Musk บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

เรื่องราวความเป็นที่สุดในโลกที่น่าสนใจนั้นยังมีอีกมากมาย ทางเราจะทะยอยนำมาลงให้ท่านได้อ่านกันเป็นระยะ ๆ ต่อไปอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ