อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ที่ว่าการอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางเลน เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 8 ถนนพลดำริห์ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

โทรศัพท์ : 034 391 120

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางเลน

การปกครอง : อำเภอบางเลน มี 15 ตำบล 180 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางเลน
2. ตำบลไผ่หูช้าง
3. ตำบลบางปลา
4. ตำบลลำพญา
5. ตำบลบางหลวง
6. ตำบลนราภิรมย์
7. ตำบลบางภาษี
8. ตำบลคลองนกกระทุง
9. ตำบลบางระกำ
10. ตำบลบัวปากท่า
11. ตำบลบางไทรป่า
12. ตำบลนิลเพชร
13. ตำบลหินมูล
14. ตำบลดอนตูม
15. ตำบลไทรงาม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 19 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 15 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบางเลน
2. เทศบาลตำบลลำพญา
3. เทศบาลตำบลบางหลวง
4. เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี
12. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า
15. องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
16. องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล
18. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม
19. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
73130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางเลน
73190    เฉพาะตำบลหินมูล ตำบลบางหลวง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางหลวง

พื้นที่ : 588.84 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 94,617 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหล่งข้าวอุดมดี มากมีเป็ดปลา วัฒนธรรมล้ำค่า งามตาท่าจีน

พิกัด
14°1′18″N 100°9′56″E

แผนที่อำเภอบางเลนSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...