อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน เลขที่ 115/3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 038 509 081

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอคลองเขื่อน


การปกครอง : อำเภอคลองเขื่อน มี 5 ตำบล 32 หมู่บ้าน
1. ตำบลคลองเขื่อน
2. ตำบลบางเล่า
3. ตำบลบางโรง
4. ตำบลบางตลาด
5. ตำบลก้อนแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า
5. องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
24000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา
24110    เฉพาะตำบลบางตลาด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า

พื้นที่ : 127.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 12,688 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองทองคลองเขื่อน มาเยือนน่าอยู่ งามหรูเกาะลัด มะม่วงจัดหวานมัน พืชพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม แวดล้อมกุ้งกุลา เมืองพัฒนาเศรษฐกิจไทย

พิกัด
13°47′30″N 101°9′48″E

แผนที่อำเภอคลองเขื่อนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ