อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ เลขที่ 317 หมู่ที่ 2 ถนนสว่างแดนดิน-นาบัว ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290

โทรศัพท์ : 042 709 197

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเจริญศิลป์


การปกครอง : อำเภอเจริญศิลป์ มี 5 ตำบล 59 หมู่บ้าน
1. ตำบลเจริญศิลป์
2. ตำบลหนองแปน
3. ตำบลบ้านเหล่า
4. ตำบลโคกศิลา
5. ตำบลทุ่งแก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเจริญศิลป์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
47290    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เจริญศิลป์

พื้นที่ : 401.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 45,207 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หนองทุ่งมนแสนงาม กุดนาขามเลืองชื่อ ร่วมนับถือหลวงพ่อองค์คำ ไหมงามล้ำน้ำนมดี ถิ่นนี้คือเจริญศิลป์ เจริญสิน เจริญศีล

พิกัด
17°35′48″N 103°33′48″E

แผนที่อำเภอเจริญศิลป์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ