จังหวัดกาญจนบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดกาญจนบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดกาญจนบุรี มี 13 อำเภอ 95 ตำบล 959 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองกาญจนบุรี
2. อำเภอไทรโยค
3. อำเภอบ่อพลอย
4. อำเภอศรีสวัสดิ์
5. อำเภอท่ามะกา
6. อำเภอท่าม่วง
7. อำเภอทองผาภูมิ
8. อำเภอสังขละบุรี
9. อำเภอพนมทวน
10. อำเภอเลาขวัญ
11. อำเภอด่านมะขามเตี้ย
12. อำเภอหนองปรือ
13. อำเภอห้วยกระเจา

สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองกาญจนบุรี มี 13 ตำบล 101 หมู่บ้าน

 • ตำบลบ้านเหนือ
 • ตำบลบ้านใต้
 • ตำบลปากแพรก
 • ตำบลท่ามะขาม
 • ตำบลแก่งเสี้ยน
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลลาดหญ้า
 • ตำบลวังด้ง
 • ตำบลช่องสะเดา
 • ตำบลหนองหญ้า
 • ตำบลเกาะสำโรง
 • ตำบลบ้านเก่า
 • ตำบลวังเย็น

2. อำเภอไทรโยค มี 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน

 • ตำบลไทรโยค
 • ตำบลสิงห์
 • ตำบลท่าเสา
 • ตำบลลุ่มสุ่ม
 • ตำบลวังกระแจะ
 • ตำบลศรีมงคล
 • ตำบลบ้องตี้
3. อำเภอบ่อพลอย มี 6 ตำบล 80 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ่อพลอย
 • ตำบลหนองกุ่ม
 • ตำบลหนองรี
 • ตำบลหลุมรัง
 • ตำบลช่องด่าน
 • ตำบลหนองกร่าง
4. อำเภอศรีสวัสดิ์ มี 6 ตำบล 33 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาสวน
 • ตำบลด่านแม่แฉลบ
 • ตำบลหนองเป็ด
 • ตำบลท่ากระดาน
 • ตำบลเขาโจด
 • ตำบลแม่กระบุง

5. อำเภอท่ามะกา มี 17 ตำบล 154 หมู่บ้าน

 • ตำบลท่ามะกา
 • ตำบลพงตึก
 • ตำบลยางม่วง
 • ตำบลดอนชะเอม
 • ตำบลท่าไม้
 • ตำบลตะคร้ำเอน
 • ตำบลท่าเรือ
 • ตำบลโคกตะบอง
 • ตำบลดอนขมิ้น
 • ตำบลอุโลกสี่หมื่น
 • ตำบลเขาสามสิบหาบ
 • ตำบลพระแท่น
 • ตำบลหวายเหนียว
 • ตำบลแสนตอ
 • ตำบลสนามแย้
 • ตำบลท่าเสา
 • ตำบลหนองลาน

6. อำเภอท่าม่วง มี 13 ตำบล 120 หมู่บ้าน

 • ตำบลท่าม่วง
 • ตำบลวังขนาย
 • ตำบลวังศาลา
 • ตำบลท่าล้อ
 • ตำบลหนองขาว
 • ตำบลทุ่งทอง
 • ตำบลเขาน้อย
 • ตำบลม่วงชุม
 • ตำบลบ้านใหม่
 • ตำบลพังตรุ
 • ตำบลท่าตะคร้อ
 • ตำบลรางสาลี่
 • ตำบลหนองตากยา

7. อำเภอทองผาภูมิ มี 7 ตำบล 45 หมู่บ้าน

 • ตำบลท่าขนุน
 • ตำบลปิล๊อก
 • ตำบลหินดาด
 • ตำบลลิ่นถิ่น
 • ตำบลชะแล
 • ตำบลห้วยเขย่ง
 • ตำบลสหกรณ์นิคม

8. อำเภอสังขละบุรี มี 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน

 • ตำบลหนองลู
 • ตำบลปรังเผล
 • ตำบลไล่โว่

9. อำเภอพนมทวน มี 8 ตำบล 103 หมู่บ้าน

 • ตำบลพนมทวน
 • ตำบลหนองโรง
 • ตำบลทุ่งสมอ
 • ตำบลดอนเจดีย์
 • ตำบลพังตรุ
 • ตำบลรางหวาย
 • ตำบลหนองสาหร่าย
 • ตำบลดอนตาเพชร

10. อำเภอเลาขวัญ มี 7 ตำบล 90 หมู่บ้าน

 • ตำบลเลาขวัญ
 • ตำบลหนองโสน
 • ตำบลหนองประดู่
 • ตำบลหนองปลิง
 • ตำบลหนองนกแก้ว
 • ตำบลทุ่งกระบ่ำ
 • ตำบลหนองฝ้าย

11. อำเภอด่านมะขามเตี้ย มี 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน

 • ตำบลด่านมะขามเตี้ย
 • ตำบลกลอนโด
 • ตำบลจรเข้เผือก
 • ตำบลหนองไผ่

12. อำเภอหนองปรือ มี 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน

 • ตำบลหนองปรือ
 • ตำบลหนองปลาไหล
 • ตำบลสมเด็จเจริญ

13. อำเภอห้วยกระเจา มี 4 ตำบล 73 หมู่บ้าน

 • ตำบลห้วยกระเจา
 • ตำบลวังไผ่
 • ตำบลดอนแสลบ
 • ตำบลสระลงเรือ
อุทยานแห่งชาติ : 7 แห่ง
 1. อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
 2. อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
 3. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
 4. อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
 5. อุทยานแห่งชาติไทรโยค
 6. อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
 7. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อาณาเขต
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดตาก รัฐมอญ และรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐมอญ และเขตตะนาวศรี ประเทศพม่า โดยมีแนวเขาสำคัญแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่าคือทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาตะนาวศรี


ประตูเมืองกาญจนบุรี


เกร็ดความรู้จังหวัดกาญจนบุรี
ภาค : ภาคตะวันตก
พื้นที่ : 19,483.148 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 894,054 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด : เแคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกาญจนิการ์
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นขานาง
อักษรย่อ : กจ, KRI
อุทยานแห่งชาติ : 7 แห่ง
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานพระแท่นดงรัง)
ป่าสงวนแห่งชาติ : 15 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 2 แห่ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 3 แห่ง
พื้นที่ป่า : 7,493,626.87 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า)
อุทยานประวัติศาสตร์ : 1 แห่ง (อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์)
มรดกโลก : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง)
เทศบาล : 49 แห่ง (3 เทศบาลเมือง, 46 เทศบาลตำบล)
รหัสไปรษณีย์ : 71000

ศาลากลางจังหวัด : ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034 511 778