อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160

โทรศัพท์ : 044 127 055

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบำเหน็จณรงค์


การปกครอง : อำเภอบำเหน็จณรงค์ มี 7 ตำบล 95 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านชวน
2. ตำบลบ้านตาล
3. ตำบลโคกเริงรมย์
4. ตำบลโคกเพชรพัฒนา
5. ตำบลเกาะมะนาว
6. ตำบลหัวทะเล
7. ตำบลบ้านเพชร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
2. เทศบาลตำบลบ้านเพชร
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
36160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บำเหน็จณรงค์

พื้นที่ : 560.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 52,382 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระฤทธิฤๅชัย น้ำใสบึงชวน กวนหมี่นุ่มเหนียว เที่ยวลำคันฉู ดูเหมืองแร่โพแทช ไหว้พระหลวงพ่อโต คนโก้เมืองบำเหน็จ

พิกัด
15°30′0″N 101°41′12″E

แผนที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ