อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ หมู่ที่ 10 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240

โทรศัพท์ : 036 439 450

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสระโบสถ์


การปกครอง : อำเภอสระโบสถ์ มี 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน
1. ตำบลสระโบสถ์
2. ตำบลนิยมชัย
3. ตำบลมหาโพธิ
4. ตำบลห้วยใหญ่
5. ตำบลทุ่งท่าช้าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสระโบสถ์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
15240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สระโบสถ์
15250    เฉพาะตำบลมหาโพธิ หมู่ 4, 7, 13 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ

พื้นที่ : 304.65 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 21,260 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อยอคุ้มบ้าน ข้าวสารหอมเรืองนาม โบสถ์งามสมชื่อ ภาษาเป็นสื่อ เลื่องลือวัฒนธรรม

พิกัด
15°11′43″N 100°50′55″E

แผนที่อำเภอสระโบสถ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ