อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย ถนน กรป. กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210

โทรศัพท์ : 053 769 224

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเวียงชัย


การปกครอง : อำเภอเวียงชัย มี 5 ตำบล 75 หมู่บ้าน
1. ตำบลเวียงชัย
2. ตำบลดอนศิลา
3. ตำบลผางาม
4. ตำบลเมืองชุม
5. ตำบลเวียงเหนือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเวียงชัย
2. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
3. เทศบาลตำบลดอนศิลา
4. เทศบาลตำบลเมืองชุม
5. เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
57210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย

พื้นที่ : 258.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 45,726 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หนองหลวงแหล่งปลา ดอนศิลาผาใหญ่ พระเจ้ากือนาลือไกล เวียงชัยข้าวดี

พิกัด
19°52′59″N 99°55′59″E

แผนที่อำเภอเวียงชัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ