อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038 276 779

อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี


การปกครอง : อำเภอเมืองชลบุรี มี 18 ตำบล 107 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางปลาสร้อย    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลมะขามหย่ง    มี - หมู่บ้าน
3. ตำบลบ้านโขด    มี - หมู่บ้าน
4. ตำบลแสนสุข    มี - หมู่บ้าน
5. ตำบลบ้านสวน    มี 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลหนองรี    มี 14 หมู่บ้าน
7. ตำบลนาป่า    มี 12 หมู่บ้าน
8. ตำบลหนองข้างคอก    มี 7 หมู่บ้าน
9. ตำบลดอนหัวฬ่อ    มี 7 หมู่บ้าน
10. ตำบลหนองไม้แดง    มี 7 หมู่บ้าน
11. ตำบลบางทราย    มี 6 หมู่บ้าน
12. ตำบลคลองตำหรุ    มี 6 หมู่บ้าน
13. ตำบลเหมือง    มี 5 หมู่บ้าน
14. ตำบลบ้านปึก    มี 7 หมู่บ้าน
15. ตำบลห้วยกะปิ    มี 7 หมู่บ้าน
16. ตำบลเสม็ด    มี 8 หมู่บ้าน
17. ตำบลอ่างศิลา    มี 5 หมู่บ้าน
18. ตำบลสำนักบก    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (4 เทศบาลเมือง, 8 เทศบาลตำบล, 4 อบต.)
1. เทศบาลเมืองชลบุรี
2. เทศบาลเมืองแสนสุข
3. เทศบาลเมืองบ้านสวน
4. เทศบาลเมืองอ่างศิลา
5. เทศบาลตำบลบางทราย
6. เทศบาลตำบลคลองตำหรุ 
7. เทศบาลตำบลนาป่า
8. เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
9. เทศบาลตำบลหนองไม้แดง 
10. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
11. เทศบาลตำบลเสม็ด
12. เทศบาลตำบลเหมือง 
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี 
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก
15. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ 
16. องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
20000    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี
20130    เฉพาะตำบลบ้านปึก ตำบลเสม็ด ตำบลห้วยกะปิ ตำบลเหมือง รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน

พื้นที่ : 228.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 342,959 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระพุทธสิหิงค์สูงค่า พระปิดตาลือเลื่อง เมืองเก่าบางปลาสร้อย ถิ่นซอยคล้องจอง ดังก้องประเพณีวิ่งควาย

พิกัด
13°21′43″N 100°58′45″E

แผนที่อำเภอเมืองชลบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ