อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเทพา ถนนเกษตรขันธ์ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150

โทรศัพท์ : 074 376 382

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเทพา

การปกครอง : อำเภอเทพา มี 7 ตำบล 67 หมู่บ้าน
1. ตำบลเทพา    มี 8 หมู่บ้าน
2. ตำบลปากบาง    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลเกาะสะบ้า    มี 8 หมู่บ้าน
4. ตำบลลำไพล    มี 13 หมู่บ้าน
5. ตำบลท่าม่วง    มี 14 หมู่บ้าน
6. ตำบลวังใหญ่    มี 8 หมู่บ้าน
7. ตำบลสะกอม    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเทพา
2. เทศบาลตำบลลำไพล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
90150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เทพา
90260    เฉพาะตำบลวังใหญ่ ตำบลลำไพล ตำบลท่าม่วง หมู่ 2-4, 6-7, 10, 12 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำไพล

พื้นที่ : 978 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 78,782 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระสามองค์คู่บ้าน ตระหง่านเกาะขาม หาดงามทรายขาว ข้าวแกงไก่ทอด รีสอร์ตเรียงราย

พิกัด
6°49′42″N 100°57′54″E

แผนที่อำเภอเทพาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ