อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ที่ว่าการอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโคกสูง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 037 441 263

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโคกสูง


การปกครอง : อำเภอโคกสูง มี 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน
1. ตำบลโคกสูง
2. ตำบลโนนหมากมุ่น
3. ตำบลหนองม่วง
4. ตำบลหนองแวง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโคกสูง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
27120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ

พื้นที่ : 439.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,304 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนแห่งตำนาน ปราสาทหินโบราณ ผ้าไหมพื้นบ้าน ยุทธการโนนหมากมุ่น

พิกัด
13°50′0″N 102°36′54″E

แผนที่อำเภอโคกสูง