อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

โทรศัพท์ : 038 587 369

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านโพธิ์


การปกครอง : อำเภอบ้านโพธิ์ มี 17 ตำบล 73 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านโพธิ์
2. ตำบลเกาะไร่
3. ตำบลเทพราช
4. ตำบลหนองบัว
5. ตำบลแหลมประดู่
6. ตำบลคลองประเวศ
7. ตำบลบางซ่อน
8. ตำบลลาดขวาง
9. ตำบลสนามจันทร์
10. ตำบลสิบเอ็ดศอก
11. ตำบลคลองบ้านโพธิ์
12. ตำบลแสนภูดาษ
13. ตำบลท่าพลับ
14. ตำบลหนองตีนนก
15. ตำบลดอนทราย
16. ตำบลบางกรูด
17. ตำบลคลองขุด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเทพราช
2. เทศบาลตำบลลาดขวาง
3. เทศบาลตำบลแสนภูดาษ
4. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด
10. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่
12. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
13. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์
14. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์
15. องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
16. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
24140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์

พื้นที่ : 217.59 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 53,281 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แดนแห่งคูคลอง สองฝั่งบางปะกง ดงกุ้ง ปลา ไก่ ไข่ ขนมไทยเผยแพร่ แห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ

พิกัด
13°35′59″N 101°4′43″E

แผนที่อำเภอบ้านโพธิ์SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...