อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : 045 691 526

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภออุทุมพรพิสัย


การปกครอง : อำเภออุทุมพรพิสัย มี 19 ตำบล 232 หมู่บ้าน
1. ตำบลกำแพง
2. ตำบลสระกำแพงใหญ่
3. ตำบลโคกจาน
4. ตำบลแต้
5. ตำบลอี่หล่ำ
6. ตำบลโคกหล่าม
7. ตำบลก้านเหลือง
8. ตำบลหนองห้าง
9. ตำบลทุ่งไชย
10. ตำบลปะอาว
11. ตำบลสำโรง
12. ตำบลโพธิ์ชัย
13. ตำบลแขม
14. ตำบลแข้
15. ตำบลหนองไฮ
16. ตำบลรังแร้ง
17. ตำบลขะยูง
18. ตำบลหัวช้าง
19. ตำบลตาเกษ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 20 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 15 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
2. เทศบาลตำบลกำแพง
3. เทศบาลตำบลโคกจาน
4. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่
5. เทศบาลตำบลแต้
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหล่าม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
12. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย
13. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
14. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลแข้
16. องค์การบริหารส่วนตำบลแขม
17. องค์การบริหารส่วนตำบลรังแร้ง
18. องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง
19. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
20. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
33120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย

พื้นที่ : 407.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 104,949 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แดนปราสาทหิน ถิ่นสะเดา ข้าวหอมดี บารมีหลวงปู่เครื่อง ลือเลื่องทับหลัง บ่อน้ำขลังศักดิ์สิทธิ์

พิกัด
15°6′42″N 104°8′24″E

แผนที่อำเภออุทุมพรพิสัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ