อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง เลขที่ 92 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ : 053 332 412

อาคารที่ว่าการอำเภอสันกำแพง


การปกครอง : อำเภอสันกำแพง มี 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน
1. ตำบลสันกำแพง    มี 14 หมู่บ้าน
2. ตำบลทรายมูล    มี 7 หมู่บ้าน
3. ตำบลร้องวัวแดง    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลบวกค้าง    มี 13 หมู่บ้าน
5. ตำบลแช่ช้าง    มี 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลออนใต้    มี 11 หมู่บ้าน
7. ตำบลแม่ปูคา    มี 9 หมู่บ้าน
8. ตำบลห้วยทราย    มี 8 หมู่บ้าน
9. ตำบลต้นเปา    มี 10 หมู่บ้าน
10. ตำบลสันกลาง    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 6 เทศบาลตำบล, 3 อบต.)
1. เทศบาลเมืองต้นเปา
2. เทศบาลตำบลสันกำแพง
3. เทศบาลตำบลแม่ปูคา
4. เทศบาลตำบลบวกค้าง
5. เทศบาลตำบลออนใต้
6. เทศบาลตำบลสันกลาง
7. เทศบาลตำบลห้วยทราย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50130    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง

พื้นที่ : 197.83 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 88,864 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ทิวทัศน์ขึ้นชื่อ เลื่องลือคนงาม เขตคามโคนม ชื่นชมหัตถกรรม

พิกัด
18°44′43″N 99°7′13″E

แผนที่อำเภอสันกำแพง
ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ