อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน หมู่ที่ 1 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 045 371 089

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอน้ำยืน


การปกครอง : อำเภอน้ำยืน มี 7 ตำบล 101 หมู่บ้าน
1. ตำบลโซง    มี 12 หมู่บ้าน
2. ตำบลยาง    มี 13 หมู่บ้าน
3. ตำบลโดมประดิษฐ์    มี 21 หมู่บ้าน
4. ตำบลบุเปือย    มี 15 หมู่บ้าน
5. ตำบลสีวิเชียร    มี 16 หมู่บ้าน
6. ตำบลยางใหญ่    มี 12 หมู่บ้าน
7. ตำบลเก่าขาม    มี 13 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลน้ำยืน
2. เทศบาลตำบลโซง
3. เทศบาลตำบลสีวิเชียร
4. องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน

พื้นที่ : 854.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 70,325 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนสามเหลี่ยมมรกต คีรีบรรพตศากยมุนี มากมีพืชเศรษฐกิจ ถิ่นสถิตนารายณ์บรรทมสิทธุ์ ช่องอานม้าสู่ดินโดจีน ยลถิ่นกุ้งเดินขบวน งามล้วนวัฒนธรรม

พิกัด
14°29′18″N 105°0′0″E

แผนที่อำเภอน้ำยืนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ