อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก หมู่ที่ 1 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130

โทรศัพท์ : 032 241 204

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอดำเนินสะดวก


การปกครอง : อำเภอดำเนินสะดวก มี 13 ตำบล 105 หมู่บ้าน
1. ตำบลดำเนินสะดวก
2. ตำบลดอนไผ่
3. ตำบลบ้านไร่
4. ตำบลประสาทสิทธิ์
5. ตำบลบัวงาม
6. ตำบลขุนพิทักษ์
7. ตำบลตาหลวง
8. ตำบลขุนพิทักษ์
9. ตำบลดอนกรวย
10. ตำบลท่านัด
11. ตำบลดอนคลัง
12. ตำบลสี่หมื่น
13. ตำบลแพงพวย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก
2. เทศบาลตำบลบ้านไร่
3. เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่
4. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
5. เทศบาลตำบลบัวงาม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์
9. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
11. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลสี่หมื่น
13. องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ 
  • ทิศใต้ 
  • ทิศตะวันออก 
  • ทิศตะวันตก 

รหัสไปรษณีย์ 
70130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก
70210    เฉพาะตำบลบัวงาม ตำบลประสาทสิทธิ์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า

พื้นที่ : 210.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 90,968 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองสองฝั่งคลองประวัติศาสตร์ เสด็จประพาสต้น ร.5 เลื่องลือชาองุ่นหวาน ชาวบ้านน้ำใจงาม ล้นหลามผัก ผลไม้รายได้หลัก เรารักตลาดน้ำดำเนิน

พิกัด
13°31′6″N 99°57′18″E

แผนที่อำเภอดำเนินสะดวกความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ